سارا عباسي- پاريس

لباس ليلا‌ حاتمي كه روزهاي اخير در محافل بين المللي و ازجمله در فستيوال كن نامش مطرح و بسيار مورد توجه رسانه‌هاي دنيا بود، از سوي يكيMix1305-27 از مهم‌ترين مراكز لباس و مد دنيا به عنوان يكي از ده لباس برتر مراسم فرش قرمز اختتاميه كن انتخاب شد. 
در حالي كه صدها بازيگر مرد و زن مشهور در اين مراسم حضور داشتند، ده نفر بيش از سايرين درخشيدند. در فهرستي منتشر شده نام شريل كول، پاس وگا، نيكول كيدمن، چن تينگ جيا، كاميلا‌ آلوز، دايان كروگر، اوا لا‌نگريا، ليلا‌ حاتمي، فريدا پينتو و كريستن استورات ديده مي‌شود. 
جالب است بدانيد كه لباس‌هاي ليلا‌ حاتمي با طراحي و نظارت طراح ايراني، شيبا امير سرداري در خياطخانه ليلا‌ لطيفي در ايران توليد شده‌اند و زيورآلا‌ت او را هم مريم مظفريان طراحي كرده و ساخته است. 
 اين بازيگر مطرح ايراني كه فوق العاده به زبان فرانسه مسلط است، جايزه  بزرگ كن
(Grand Prix) رابه >متئو گارونهواقعيت< اهدا كرد. به نظر مي‌رسد، طراحان ايراني بيش از طراحان مطرح در دنيا، سليقه و ظرفيت هاي جهاني را مي‌شناسند. 

 

Mix1305-29Mix1305-30Mix1305-28