1636-37

اگر تا امروز سری به لیتل کافه نزده اید، کلی دیدنی ها را ندیده اید! آقا رضا، جنتلمن و خوشرو، که درست 40 سال است میزبان میهمانان خارجی و ایرانی است هنوز هم مهربان و خستگی ناپذیر و مهمان نواز است.
در لیتل کافه شما تصاویر معروف ترین ستارگان بین المللی را از جوانی تا میانسالی و بزرگسالی شان میبینید که اغلب با آقا رضا عکس های دو نفره گرفته و بر روی عکس ها هم امضاء گذاشته اند. در میان آنها چند چهره معروف ایرانی هم دیده می شود، استاد فرهی، شهره آغداشلو، هوشنگ توزیع و … جالب اینکه در روزهای ویژه ای گروهی از چهره های معروف در لیتل کافه دور هم جمع می شوند و صبحانه می خورند. از جمله دوشنبه ساعت 9 و نیم صبح ساسان کمالی، حسین مجید، محمد بیاتی، پرویز قاضی سعید، مهدی ذکایی، نوشا ذکایی، رستمیان و چند چهره دیگر.
لیتل کافه، فقط یک کافه نیست، یک کلبه خاطره های دور و نزدیک است.

1636-39