1336-67

لیلا فروهر در شب یلدا به دیدار ایرانیان 1336-63مقیم آنکارا (ترکیه) رفت و شبی پرخاطره برای دانشجویان و خانواده های مقیم آنکارا به جای گذاشت و این اولین بار بود که یک هنرمند 1336-65ایرانی در آن شهر کنسرت داشت.
روزبعد از کنسرت دانشجویان و پناهندگان به دیدن لیلا آمدند تا از نزدیک با او عکس بگیرند و صحبت کنند.
لیلا خواننده ای مردمی و با مسئولیتی که در کار هنری خود بکار می گیرد در دل هموطنان خود جای دارد و نام نیکی برای خود کسب کرده است.