1530-13

ماجرای درگیری در کنسرت بزرگ داریوش در کلن آلمان، در رسانه های مختلف، با نظرگاههای مختلف همراه بود و برخی نیز ماجرا را به دلخواه خود تغییر و تفسیر کردند در تماس تلفنی با داریوش در پاریس، ماجرا را جویا شدیم.
داریوش گفت راستش من برنامه را به خوبی، با استقبال و مهر مردم خوب برگزار کردم وقتی برنامه تمام شد، من درحال خروج از صحنه، با کتاب های شعر همکار عزیزم اردلان سرفراز روبرو شدم، که خیلی ها می خواستند من برایشان امضا کنم، که با توجه به تعداد زیاد کتاب ها، امکان پذیر نبود، ولی بهرحال خیلی ها را بجای همکارم امضا کردم.
همزمان عده ای می خواستند عکس در پشت صحنه بگیرند، عده ای اصرار داشتند کتاب هایشان امضاء شود که سبب دخالت سکیوریتی ها شد و عده ای هم ناراحت و عصبانی شدند.
ولی متاسفانه در این میان با من مصاحبه رادیویی شد، که وقتی پخش و چاپ شد، دیدم سئوالات حذف شده ولی جواب من که به آن سئوال ربط داشت چاپ شده است از جمله پرسیدند ماجرای چاقو چه بود، من جواب دادم چاقو؟ کنسرت که جای چاقو نیست! حیرت می کنم، که چرا مسئولیت ها در خیلی رسانه ها فراموش شده است.
متاسفم که عده ای در این میان اذیت شدند، ولی خوشحالم که کنسرت در نهایت آرامش برگزار شد و مردم هم راضی و خوشحال بودند.
داریوش اضافه کرد متاسفانه بعد از کنسرت، بدلیل هجوم مردم، سکیوریتی ها با خشونت با آنها برخورد کرده و عده ای زخمی شدند، که به بیمارستان انتقال یافتند و مسلما عده ای هم پیگیر قانونی این مسئله هستند ولی من به سهم خودم بخاطر این رویدادها و اذیتی که مردم شدند عذرخواهی می کنم.

1530-14