1443-63

1443-64

مارتیک شنبه شب گذشته ثابت کرد، یک خواننده با سابقه با استانداردهای ویژه خود، می تواند بعد از 35 سال هنوز بروی صحنه بیاید و با آهنگهای زیبا و عاشقانه و گاه آرام خود، همه را تحت تاثیر قرار بدهد، کوچک وبزرگ را به تشویق وادارد و خاطره هاشان را زنده کند.
مارتیک چون همیشه ساده و بیریا روی صحنه آمد، با دعوت از دو نوجوانی کلیمی ایرانی، که در مراسم بت میتصوای آنها شرکت کرده بود، ناگهان همه سالن را سورپرایز کرد چون دو نوجوان با نواختن سرود ای ایران با ترومپت، سبب شدند، همه بپا خاسته و سرود سرزمین خود را درحالی بخوانند که به چشم خیلی ها اشک نشسته بود.
بعد از این سورپرایز، مارتیک آهنگهای زیبای آلبوم جدید خود «سایه نشین» را اجرا کرد که براستی همه دلنشین و پر از ریتم و حرکت بود.
مارتیک بخاطر یکی از آهنگهای آلبوم، که ساخته سلی خواننده نامدار بود، او را بروی صحنه دعوت کرد و مردم به احترام او بپا خاستند و ایندو با توانایی خاص، آهنگ را اجرا کردند..
اجرای ترانه هایی زیبا از زویا زاکاریان و هما میرافشار و آهنگهایی از فرید زلاند و خود مارتیک، همه را در حال و هوای خاصی فرو برده بود.
دربخش دوم برنامه مارتیک با ارکستر اختصاصی و رهبر ارکستری توانا، به اجرای آهنگهایی به زبان های انگلیسی و اسپانیش پرداخت که چون همیشه توانا و زیبا همه را اجرا کرد.
در پایان پسر مارتیک بروی صحنه آمد و یک آهنگ به زبان انگلیسی به تنهایی و یک آهنگ دوصدایی با مارتیک اجرا کرد که خیلی مورد توجه قرار گرفت.
مارتیک از زویا زاکاریان،هما میرافشار، سلی و فرید زلاند سپاسگزاری کرد و سپس از حضور ابی، شهره وشهرام صولتی، اندی و شینی وهلن تشکر کرد و برنامه را با خاطره ای خوش پایان داد.

1443-65