1643-13

در روزگاری که فقط پول حکومت میکند، وقتی یک شخصیت فرهنگی بچه ها را، امیدهای فردای ایران را از یاد نمی برد، باید مورد تقدیروحمایت قرارگیرد.
مازیار قویدل با توانایی هایی که دارد میتواند در زمینه های مختلف بیزینسی خیلی زود موفقیت های بزرگ مالی بدست آورد، ولی او به شاهنامه پرداخته، به افتخار زبان پارسی، به ناجی زبان پارسی در اوج هجوم اعراب به سرزمین ما به فرهنگ و ادب و زبان ما پرداخته و از دل شاهنامه زیباترین داستانها را برای نسل تازه، نسل فردا تهیه کرده و در زیباترین کتابها با دلنشین ترین و جاندارترین تصاویر آمیخته است. مازیار قویدل کمک هیچ دولت، سازمان، ارگانی را نپذیرفته، او میگوید کمک شما، خرید کتابهایی است که همه عمرم را برویشان گذاشته ام.
از اینکه می بینم مردم بخصوص خانواده ها برکار و زحمات من ارج می گذارند از اینکه می بینم کتاب های زبان فارسی روی پایه های مختلف تهیه شده، حتی به تاجیکستان هم رسیده و دهها و احتمالا بزودی صدها دانش آموز سمرقند و بخارا، به یادگیری زبان فارسی مشغول می شوند و خستگی ازتنم بیرون میرود.
من یاران مهربانی دارم، دکتر ساسان فر، انجمن جهانی زرتشتیان، دکتر سعید احمدی (کورش) که خود کتاب ها را می خرند و هدیه میدهند نقاشی ها با همت هنرمندان عاشقان ایران، بانو دانا علی نژاد، مهران یوسفی، دارا علی نژاد میسر شد من 12 سال است شب و روز خود را گذاشته ام در این مجموعه کتاب ها پژوهش های تاریخی، آئینی، بویژه آئین زرتشت انجام شده و در هر کتاب، قهرمانان تاریخی معرفی میشوند. نوروز، جشن های باستانی، روزهای ویژه تاریخی از دیدگاه دیگری در این کتاب ها آمده است.
آموزش کودکان و نوجوانان از طریق داستان های شاهنامه یک اقدام فرهنگی بزرگی است. بقول مازیار قویدل، نسل جوان را با زیر و بم های زبان و تاریخ سرزمین مادری اش آشنا می کند. کتاب های اول و دوم کاملا آهنگین است، همین به بچه ها کمک می کند راحت تر بیاموزند، تصاویر رنگی کمک می کند که روحیه شان شاد باشد. واژه هایی را که بکار می گیریم، بچه ها را با زبان راستین پارسی آشنا می کند در این کتابها، بخشی را برای رنگ آمیزی به خود بچه ها سپردیم تا آنها با گزینش رنگها درون خود را، روحیه خود را نشان بدهند. کتاب ها به زبان فارسی، انگلیسی، سوئدی، بلوچی نیز ارائه شده است.
تماس با مازیار قویدل:

[email protected]
[email protected]

1643-16