1344-14

1344-12

«مانلی سلطانی» یک کارگردان جوان و هنرمنداست، که در پی رساندن صدای زنان بویژه زنان ایرانی به گوش هاست.
مانلی از جمله نمایندگان نسل جوان ایران است که استعداد های نهفته شان، نبوع سرشارشان، در سرزمینی چون امریکا شکوفا میشود، خیلی زود خود را نشان میدهند، خیلی زود در عرصه های مختلف هنر و علم گل می کنند.
«مانلی» زاده زمان جنگ در ایران است، او هنوز صدای بمباران ها را می شنود، او از همان کودکی تجربه سفرهای خطرناک، فرار ورسیدن به آرزوهای بلندش را داشته است.

1344-11

«مانلی» در دانشگاه های مختلف تحصیل کرده، از یوسی سانتاباربارا، در زمینه فرهنگ خاورمیانه و گلوبال، تا درواشنگتن دی سی در رشته حقوق زنان، تا اوکلند، که در تمام این مدت او به فیلمسازی می اندیشیده است قصه زنان ستم دیده و آواره را نوشته تا شاید روزی به فیلم در آورد.
سرانجام ورک شاپ هایی در زمینه فیلم سازی را گذرانده و فیلمی کوتاه درباره مادر و مادر بزرگ خود ساخته، همین فیلم به اوفهماند که چقدرعاشق فیلمسازی است، همین فیلم سبب شد تا بکلی رشته تحصیلی خود را عوض کند و در USC به مدرسه سینما برود.

1344-15

مانلی از همان سال اول ساختن فیلم کوتاه و مستند را آغاز کرد، همین سبب شد تا بورس تحصیلی فرانک هایمر را بگیرد و به عنوان بهترین کارگردان سال 2012 دانشگاه USC از طرف DGA انتخاب گردد، بدنبال آن فیلم آموزشی بسازد و از همین مسیر، به جشنواره ها راه یابد و کاندیدای جوایزی بشود.
بعد قصه زندگی خانواده خود را جلوی دوربین برد، قصه یک مادر و دختر که تصمیم به فرار از ایران می گیرند، زمان زمان جنگ است و آنها شبانه از کویری می گذرند و تن به هر حادثه و خطری میدهند.
مانلی در همین مدت کوتاه، با همین چند فیلم کوتاه، راه درازی را طی کرده، خودرا به قله های پیروزی در زمینه فیلمسازی نزدیک کرده است آنها که فیلم های مانلی را دیده اند میگویند او راهی را طی می کند که بزودی فاتح جشنواره های جهانی خواهد شد.
——————-
برای پشتیبانی از این فیلم میتوانید
 به وبسایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.kickstarter.com/projects/1500636816/desert-lullabies-a-usc-thesis-film
http://www.facebook.com/pages/Desert-Lullabies-Movie/551437138213967#
اطلاعات بیشتر:
www.desertlullabies.com

1344-13