1485-45

مجلس بزرگداشت شادروان رحیم معینی کرمانشاهی در شب شعر نسل دیروز ایران به مدیریت سیاوش آذری

به مناسبت درگذشت شادروان معینی کرمانشاهی نقاش و استاد شعر و ترانه ساز نامی برنمه شب شعر در تاریخ پنجشنبه نوزدهم ماه نوامبر به پیشنهاد و مدیریت آقای سیاوش آذری به تجلیل از شاعر و ترانه ساز محبوب معاصر ایران اختصاص یافت.
ابتدا آقای سیاوش آذری روزنامه نگار و برنامه ساز معتبر که مدتهاست این افتخار را به نسل دیروز ایران داده و مدیریت برنامه ها را بعهده گرفته اند ضمن اشاره به اشعار نغز و بجای ماندنی و کتابهای سالار ادب ایران، خاطرات فراموش نشدنی خود را که از روانشاد معینی کرمانشاهی و خانواده محترم ایشان داشتند بیان کردند.
حضار به احترام ترانه سرای نامی معاصر که دیگر در بین ما نیست بپا خاسته و یک دقیقه سکوت نمودند.
شعرای حاضر در جلسه آقای وصال، آقای حقیقت، آقای پرتو نوید و آقای علی حیدری اشعاری از استاد قرائت نمودند.
در پایان جلسه برنامه هنری و موسیقی به رهبری امین مهرآشنا و شاهپور و صدیق و صدای گرم افسانه اجرا گردید، ساسان هنرمند با صدای خوش خود به گرمی برنامه افزود.

1485-46

1485-47

1485-48

1485-49

1485-50

1485-51

1485-52