1367-24

1367-20

هفته گذشته دکتر پیام شایانی، وکیل محبوب و پرتلاش جامعه ایرانی، با دختر دلخواه خود سوفیا، از یک خانواده خوب فرهنگی، طی مراسم زیبایی در ریجنسی هتل بورلی هیلز ازدواج کرد. در حالیکه گروهی از چهره های آشنای شهر، هنرمندان، روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها و خود مردم در آن شرکت داشتند و اندی و شینی دو هنرمند محبوب با ارکستر بزرگ خود، پرشورترین برنامه را اجرا کردند و لحظه ای حاضرین از رقص و پایکوبی دست نکشیدند.
شاپرک، شاعر و روزنامه نگار باسابقه و همکار سالهای دور مجله جوانان در ایران، مادر عروس خانم شعر زیبایی که از همه احساس او ریشه می گرفت برای عروس و داماد خواند که همه را تحت تاثیر قرار داد. دکتر شایانی در واقع تمایلی به چاپ عکس و خبر مربوط به ازدواج خود نداشت و می گفت همزمان با ما شاید هزاران ایرانی دیگر هم با هم وصلت شان را جشن گرفتند و من تافته جدا بافته ای نیستم در حالیکه دوستدارانش، که این خبر مسرت بخش را شنیده بودند با ارسال ایمیل و فیس بوک و تلفن، با کنجکاوی خاصی دوستدار چاپ این خبر و عکسها شدند.
با آرزوی این که دکتر شایانی عزیز و سوفیای عزیز زندگی پر از سعادتی داشته باشند. تبریکی داریم برای هردو خانواده محترم عروس و داماد.

1367-23

1367-21

1367-22