1341-14

 

محمد حیدری آهنگساز معروف که در شهرت بسیاری از خوانندگان سهم داشته، اینروزها در پالمدیل در بیمارستان بسر میبرد. حیدری بدنبال به زمین خوردن درخانه اش، دچار شکستگی استخوان لگن شده و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
در جریان آزمایشات، پزشکان متوجه ناراحتی شدید کبد وی میشوند و اجازه خروج از بیمارستان را به وی نمی دهند واینک معاینات، عکسبرداریهای تازه وهمچنین معاینات ضروری بروی حیدری آغاز شده است.
با آرزوی اینکه محمد حیدری عزیز هرچه زودتر بیمارستان را ترک کند، برای سلامت کامل اش دعا می کنیم.