1394-45

عکس و گزارش از مرتضی فرزانه

به مناسبت افتتاح رادیو همراه مراسم ویژه ای در سابان تیاتر لوس آنجلس بر پا شد که در آن گروهی از چهره های رسانه ای، هنرمندان و علاقمندان به این رادیو حضور داشتند.
در این گردهمائی که روز یکشنبه گذشته انجام شد دکتر فرهنگ هلاکوئی بانی رادیو و علیرضا میبدی سخنانی ایراد کردند و هنرمندان اندی و شینی، مارتیک، کورس، شهلا سرشار و ستار به رهبری ارکستر کاظم عالمی به هنر نمائی پرداختند و در پایان دکتر فرهنگ هلاکوئی ضمن تشکر از رسانه ها به نحوه کار رادیو همراه وچگونگی استفاده از آن پرداخت.

1394-46

1394-47

1394-48

1394-49

1394-50