pazoki-1

 

pazoki-15

pazoki-2

pazoki-17

پنجشنبه شب 15‌ سپتامبر، در يك شب پرشور و پراحساس،با همت فدراسيون يهوديان ايراني و تلاش دكتر كامران بروخيم و حمايت رسانه هاي گروهي وهنرمندان نامي، مراسم بزرگداشت جهانبخش پازوكي ترانه سرا و آهنگساز برجسته درpazoki-4 ويلشر ايبل تياتر لوس آنجلس برگزار شد.
اركستر بزرگ به رهبري كاظم عالمي موزيسين سرشناس با آهنگهايي از جهانبخش پازوكي، برنامه را آغاز كرد، سپس مولود زهتاب چهره معروف راديويي بروي صحنه آمد و ضمن ستايش از جهانبخش پازوكي به معرفي هنرمندان پرداخت كه به ترتيب بهرام فروهر، پويا، مرتضي، هلن، بهزاد، شهلا سرشار، مارتيك، ستار، اميد، هوشمند عقيلي بروي صحنه آمدند و آهنگهاي خاطره انگيز جهانبخش پازوكي را اجرا كردند و در ميان مردم بيش از 50‌ چهره معروف رسانه هاي گروهي وهنرمندان ديده مي‌شدند.
مسعود صدر چهره معروف راديو تلويزيوني روي صحنه از سابقه دوستي خود واز سابقه هنري جهانبخش پازوكي سخن گفت واز همسرش نيره فروتن بعنوان يك زن فدايي، يك شاعر با احساس وهمسري مقاوم در تمام سالها در  پشت استاد پازوكي ايستاده سخن گفت و اورا بروي صحنه دعوت كرد، كه خانم پازوكي با احساس خاصي از همسرش واز خصوصيات ويژه او  و از خلق آثار pazoki-3جاودانه اش گفت، سپس جهانبخش پازوكي را بروي صحنه دعوت كردند و لوحهها و تقديرنامه‌هاي ارزشمندي از سوي شهبانو فرح را كه گلاويژ معتمدي حامل آن بود  و فدراسيون يهوديان ايران و همچنين امير صبوري از جانب هنرمندان به جهانبخش پازوكي تقديم شد.
اميد  زمان اجراي ترانه حضرت عشق از استاد پازوكي، تابلويي كه به خط خود بسيار زيبا نوشته بود به استاد تقديم كرد و از زحمات او قدرداني نمود.
دكتر كامران بروخيم كه به اتفاق همراهان خود در فدراسيون يهوديان ايراني، بيش از سه ماه براي برنامه تدارك ديده بودند توضيح داد كه فدراسيون يهوديان همه ريشه هايش ايراني است و با عشق به ايران  زادگاهمان، عشق به هنرمندان راستين اين شب را باكمك هنرمندان و رسانه هاي گروهي آماده ساختيم و در انديشه برگزاري چنين شب هايي براي هنرمندان ارزشمند ديگر نيز هستيم.
در حاشيه:
• قراربودعليرضا ميبدي چهره نامدار راديو تلويزيون  از سخنرانان باشد،ولي بعللي دراوايل مراسم ويلشرايبل تياتر را ترك گفت و زمان اعلام نام او از سوي مولود زهتاب، گروهي گفتند ميبدي خيلي وقت است كه رفته است.
• قرار بود پيام جليل شهناز موزيسين قديمي درباره جهانبخش پازوكي پخش شودكه بدليل نقص فني امكان پذير نشد.• اعلام پخشpazoki-5 فيلمي از >گلپا< خواننده نامدار كه درخانه خود با حضور هنرمندان داخل ايران به همين مناسبت مراسمي برپا داشتند هيجاني در ميان حاضرين بوجود آورد.
• حضور داريوش خواننده سرشناس و همسرش در مراسم، براي حاضرين پرشور و هيجان انگيز بود ودو بار بپا خاست تا به مهر مردم پاسخ بدهد.
• حضورانوشيروان روحاني در مراسم، مردم را به شور آورده بود و زمان اعلام حضورش بپاخاست تا به ابراز احساسات مردم پاسخ بدهد.
• حضور محمد حيدري موزيسين قديمي در سالن، اين گفتگو را پيش آورد كه مراسم بزرگداشت بعدي براي او برگزار ميشود.
• خيلي ها در سالن سراغ حميرا را مي‌گرفتند كه گويا درسفر بود.
•جهانبخش پازوكي روي صحنه، ضمن سپاس از حاضرين و هنرمندان، از دكتر كامران بروخيم، يك انسان فريادرس، انساني كه مي‌كوشد هميشه به نياز فرياد نيازمندي گوش فرا دهد يلد كرد و گفت كه او را يك فرشته، يك رفيق نازنين مي‌داند
• هنرمندان روي صحنه،هر كدام با استاد پازوكي سخن گفتند و پويا دست استاد را بوسيد، مارتيك و مرتضي از خاطره هاي خود گفتند، شهلا سرشار و بهزاد ، ستار و pazoki-6هلن با احترام خاصي از استاد سخن به ميان آوردند.
• خانم پازوكي با احساس خاصي از دختران برومند و دامادهاي تحصيلكرده و موفق و از 4 ‌ نوه شيرين خود سخن گفت.
• مردم حاضر در سالن اقدام فدراسيون يهوديان را يك اقدام انساني، بزرگوارانه، احترام آميز خواندند و از اينكه اين راه ادامه مي‌يابد، ابراز خشنودي كردندpazoki-16pazoki-7pazoki-8pazoki-9pazoki-10pazoki-11pazoki-12pazoki-13.