1590-48

به همت سازمان خیریه و مردمی «گارون – برای آینده ای بهتر» در روز هجده نوامبر در سرپوشیده ای در گلندل با حضور بیش از 800 نفر مراسم روز یاد بود قهرمانان ملی ارمنستان با شکوه بسیار برگزار شد، در این مراسم هجده خواننده مردمی و سه گروه از رقصندگان رقصهای سنتی هنر نمایی کردند، عواید در آمد از فروش بلیط برای کمک به درختکاری و کمک به کشاورزان مرز نشین در ناحیه قره باغ اختصاص داده شد، همکاری هجده خواننده زن و مرد جهت برگزاری این جشن در نوع خود یگانه بود، آنچه صحنه را پُر رونق و با شکوه می گرد تندیس یادبود ملی سردار آباد بود که بوسیله هنرمندان ارمن تبار ایرانی ساخته شده بود، هماهنگ کننده جشن خانم فلورا ساران و سروژ مسروپیان و سی نفر داوطلب بودند، چند سازمان خیریه نیز با سازمان “گارون” همکاری داشتند، از سوی انجمن شهر گلندل آقای ورژ آقاجانیان لوحه تقدیری به مسئولان برگزار کننده تقدیم داشتند، یکی از همیاران سازان “گارون” پیام مارک شایانی کاندید کنگره آمریکا به برگزارکنندگان جشن تبریک گفتند و دو جمله ای نیز به زبان ارمنی سخن گفتند، برنامه به مدت سه ساعت با شادی و خوشی برگزار شد.     

1590-51

1590-50

1590-52