1541-12

مراسم شب یلدا در خانه فرهنگ و هنر ایران
به روایت تصاویر

1541-20

با مرتضی فرزانه

یکشنبه 18 دسامبر ، مراسم شب یلدا با حضور و اجرای سینا بیات، نگار کرامتی، مهرداد اعرابی، مهرداد نقیبیان، حمید سعیدی و حامد پورساعی و مانی بلوری و حضور هنرمندان و علاقمندان با استقبال گرم در خانه فرهنگ و هنر ایران به مدیریت مرتضی برجسته برگزار شد.

1541-13

1541-14

1541-15

1541-16

1541-17

1541-18

1541-19