1691-46

مرکز فرهنگی زردشتیان کالیفرنیا، اخیرا با نصب و پرده برداری از تندیس کورش کبیر، دست به یک حرکت ملی و میهنی زدند.
این تندیس را امینی سام وطن پرست عاشق ایران که بی صدا براثر سرطان یکسال پیش درگذشت به این مرکز فرهنگی اهدا نمود و آرزو داشت خود در پرده برداری از آن حضور داشته باشد که اجل مهلتش نداد. امینی سام که در طی 40 سال گذشته در شناساندن تاریخ کهن ایران در جامعه امریکایی تلاش می کرد و نه تنها با این مرکز فرهنگی، بلکه با همه عاشقان ایران همکاری داشت و مجسمه های زیبایی را که طراحی کرده بود، به رایگان به این مراکز اهدا می کرد.

1691-48

قرار بود این مجسمه باهمکاری شهرداری لس آنجلس در میادین این شهر نصب شود و یک هفته قبل از رفتن اش، حق کپی رایت این طرح زیبا را به آقای آبادیان یکی از فعالان این مرکز فرهنگی واگذار کرد.
یکشنبه 27 اکتبر در روز نصب و پرده برداری، مرکز فرهنگی زردشتیان در تقاطع ویکتوری بلوار و «دیسوتو» در کانوپارک لس آنجلس، بسیاری از ایرانیان گردهم آمده بودند درمیان آنها باب بلومن فیلد نماینده انجمن شهرمنطقه، دکتر خسرومهرفر و بیژن خلیلی سخن گفتند و حسن خیاطباشی مجری این برنامه بود.
این مرکز فرهنگی نقطه امیدی برای حفظ تاریخ ایران است، در پشت صحنه آقای شرکا و خانم شیدفر از سال 2014 تا 2015 بازسازی و ریمادل کردن ساختمان را داوطلبانه به عهده گرفتند و آقای بهنام آبادیان هزینه روسازی سنگی ساختمان و هزینه مجسمه کورش کبیر را تقبل کرد.

1691-47

دو تن از فعالان این مرکز که درباره آنروز تاریخی و درواقع بزرگداشت کورش سخن می گفتند، براین عقیده بودند که کورش پیامبر زمانه خود بود. منشور کورش نه تنها بر سر در سازمان ملل نصب شده بلکه تاماس جفرسون براساس همین منشور، قانون اساسی امریکا را نوشت.
این مرکز در آدرس زیر:

6515 Desoto Ave
Canoga Park LA 91303
Tel: 818-610-8610

درهایش بروی عموم در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر باز است. بیشتر برنامه ها روزهای یکشنبه تنظیم شده، سه شنبه ها شب شعر برای همه ادیان و قوم ها و عقیده ها برپاست.
مسابقات تخته نرد، شطرنج، فوتبال دستی و پینگ پنگ در این مرکز اجرا میشود.
در روز 27 اکتبر فضای گرم و صمیمانه ای بوجود آمده بود و یک گروه از هنرمندان با دف به اجرای برنامه پرداختند و از مهمانان پذیرایی بعمل آمد و بسیاری برای اولین بار با این مرکز آشنا شدند.

1691-49

1691-50

1691-51

1691-52

1691-53

1691-54