1503-100

گروه ندا (نسل دیروز ایران) بار دیگر فرا رسیدن بهار و نوروز باستانی را در تاریخ جمعه 18 مارچ در مرکز سالمندان شهر ارواین جشن گرفت که در آن گروهی از ایرانیان و همچنین شهردار شهر ارواین و سایر کارکنان شهرداری و مرکز سالمندان در آن شرکت داشتند. یاران گروه ندا که سالهاست جوانی را پشت سر گذاشته پس از بیست و چند سال فعالیت این بار به راهنمایی و مدیریت سیاوش آذری روزنامه نگار و برنامه نویس برجسته جامعه ایرانی به تلاش درآمد تا با معرفی آداب و رسوم و فرهنگ سرزمین وطن به سایر ملل موجب افتخار و سربلندی ایران و ایرانی شود. شرکت افتخاری غلامرضا قوامی که با صدای روح پرور خود یاد استاد قوامی را زنده می کند و علیرضا با نوای هنرمندانه ویلون و محمود موسوی نوازنده خوب فوق العاده چشم گیر بود و مورد توجه فراوان قرار گرفت. نیلوفر با صدای دل انگیز همراه با ساز وحید به مجلس شور و نشاط دادند رقص داوطلبانه دخترکان دنیای گروه رقص آوا به سرپرستی آزاده غوغا کرده و موجب رونق مجلس شد در خاتمه شهردار شهر ارواین ضمن اشاره به مقام والای ایرانیان در جامعه لوحه سپاسی از طرف شهرداری به مسئولین گروه اهدا کرد. داوطلبان گروه ندا در نهایت نظم و ترتیب از مدعوین پذیرایی بعمل آوردند.

بنیانگذار گروه ندا (نسل دیروز ایران) مسی علوی

1503-101

1503-102