1507-19

به همت هما سرشار و فریبرز یوسفی، بنیاد هنر و گروه فرهنگی حافظ
مراسم نکوداشت ویدا قهرمانی ستاره پرسابقه سینما و تاتر و تلویزیون
یکشنبه 24 اپریل در اسکربال سنتر لس آنجلس برگزار شد

درحالیکه چون همیشه هما سرشار پیشگام در حرکت های فرهنگی و هنری برگزار کننده مراسم چهره قدیمی محبوب سینما و تلویزیون و تاتر ویدا قهرمانی بود، گروهی از چهره های معروف نیز به تماشا نشسته بودند و بر چهره ویدا نیز برق اشک دیده می شد.
در این مراسم هما سرشار، ماز جبرانی، پرویز صیاد، ترنج یغیازاریان، سوسن یوسفی، شهبال شب پره، فریبرز یوسفی، سخن گفتند با پیام هایی از مینا اسدی، رضا علامه زاده، و فریدون فرح اندوز.
نامدارانی چون پرویز صیاد، مری آپیک، آپیک یوسفیان، فخری خوروش، گوهر خیراندیش، ماز جبرانی، شهرام و شهبال شب پره، نجات سرشار، حسن خیاطباشی و نوید نگهبان و کورس در مراسم شرکت داشتند.
یکی از زیباترین بخش برنامه اجرای بسیار هنرمندانه زیبا شیرازی در نقش ویدا قهرمانی در بازگویی قصه زندگیش همراه با موسیقی و آواز بود و در نهایت لوحه تقدیری به ویدا اهدا شد.

1507-20

1507-21

1507-22

1507-23

1507-24

1507-25

1507-26