براي كنسرت بزرگ 4‌ آگوست در گريك تياتر لس آنجلس
 دوستداران اندي خواننده محبوب از ايالات مختلف راهي لس آنجلس هستند

Mix1312-05

اينروزها همه درباره كنسرت بزرگ اندي خواننده محبوب تان،  كه در شنبه شب 4‌ آگوست درگريك تياتر لس آنجلس برگزار ميشود حرف ميزنند چون اندي هر بار با اجراي تازه، گروه رقص، سورپرايزهاي دور از انتظار و آهنگهاي شاد پر از رقص و حركت، همه را آخر شب با كلي انرژي و  شادي  روانه خانه ها مي‌كند.
با توجه به تلفن هاي بسياري كه از سراسر ايالات همسايه و شهرهاي نزديك لس آنجلس مي‌شود، بنظر مي‌رسد كه بسياري از علاقمندان اندي براي روز 4‌ اگوست بار سفر مي‌بندند و به شهر فرشته ها مي‌آيند تا با روحيه اي شاد،  خستگي هفته ها كار را از تن بيرون كنندMix1312-06.

مردم چه مي‌گويند؟
درباره اندي، ميزان محبوبيت و پايگاه مردمي‌اش، خبرنگار جوانان اين هفته با گروهي گفتگوكرده است كه در زير مي‌خوانيد:

فتانه 28‌ ساله
من به چنددليل اندي و كنسرتهايش را دوست دارم، از جمله اينكه اندي هنرمندي فروتن،  مهربان و مردم دوست است او هيچگاه در تمام اين سالها مغرور ومتكبر نشده است. هميشه در انتخاب آهنگها و ترانه ها وسواس دارد،  او مي‌كوشد به مردم انرژي مثبت و روحيه خوب ببخشد و من فكر مي‌كنم شبيه اندي نداريم.

ثريا 34‌ ساله
من درست 6‌ سال است همه كنسرت هاي اندي را ديده‌ام،  هر بار هم انرژي بيشتري گرفته ام،  من براي اولين بار بامادرم به كنسرت اندي رفتم و خوشحالم كه چنين هنرمندي در جمع ايرانيان داريم،  وقتي اندي را در CNN‌ در فاكس نيوز ديدم خوشحال شدم،  وقتي او را در كنسرت هاي ده پانزده هزار نفري در ارمنستان و كردستان ديدم بر خود باليدم. من فكر مي‌كنم هر آدم افسرده اي كه به ديدن كنسرت اندي برود با روحيه شادي از آنجا خارج ميشود.

ژيلا 19‌ ساله
اندي تنوع را مي‌شناسد،  با سليقه نسل خود آشناست،  باموزيك روز جهاني حركت ميكند،  بجرات اندي بمن كمك كرده كه هيچگاه از زبان فارسي و آداب و سنن ايراني دور نشوم. ازدواج اندي با شيني  بمن ثابت كرد كه اندي شخصيت خانوادگي،  اجتماعي بالايي دارد،  او بدون تظاهر با همه قلب خود براي مردم مي‌خواند. اينروزها علاوه بر جوانها،  بر قلب خانواده ها هم حكومت مي‌كند.

بهمن 25‌ ساله
من در طي 18‌ سال گذشته هيچ كنسرت اندي را در كاليفرنيا از دست نداده ام. من ازشمال كاليفرنيا براي ديدن كنسرت 4‌ اگوست آمده ام،  همه فاميل و دوستان را مي‌بينم و هم با روحيه شاد به شهرم باز مي‌گردم. من فكر مي‌كنم اندي الگوي خوبي براي نسل جوان است،  چون سالم و بدور از آلودگي ها در فضاي خانواده بزرگ شده و اينك خود خانواده دارد.

نسيم 18‌ساله
من بديدن كنسرت هاي اندي ميروم، چون هيچ كم وكسري از سوپراستارهاي امريكايي ندارد. اندي خوب بلد است برنامه كنسرت هايش را تنظيم كند و تا به اوج برود و جوان و نوجوان و حتي پدر و مادرها را به رقص وادارد،  من هميشه كنسرت هاي اندي را با دوستانم،  گاه با خانواده ام ميروم. بارها دوستان امريكايي خود را هم برده ام چون اندي ما را هميشه سربلند مي‌كند.

پرويز 30‌ ساله
اندي در طي سالها دهها جايزه بين المللي برده،  در فيلم ها بازي كرده، با شبكه هاي تلويزيوني امريكايي مصاحبه كرده با روزنامه هاي معتبر گفتگو كرده، ولي همچنان ايراني باقي مانده تغيير شخصيت نداده،  من بارها با او روبرو شده ام اصلا اداي و اصول خيلي از خوانندگان را در نمي‌آورد،  فروتنانه، مهربانانه مردم را بغل مي‌كند و مي‌بوسد. من درجريان بوده ام كه او به بيمارستان كودكان به مراكز درسي و نگهداري از كودكان بيمار و معلول رفته و در امور خيريه پيشگام بود است ولي خودش هياهويي بپا نكرده استMix1312-07.