zokaee_english

1728-50

1728-52

با جکی CEO مرکز ترک اعتیاد روان درمانی سول Soul گفتگو کردیم و اززبان او می شنویم.
شما که یک عضو خانواده تان، یک فامیل و همسایه و آشنایتان، به موادی معتاد است ، اسیرالکل شده، زیرمصرف داروهای مسکن قوی کمرخم کرده، میتوانید به مرکز ترک اعتیاد و روان تراپی Soul در لس آنجلس مراجعه کنید به یک مرکز پاکسازی بدن Detox ودرمان کامل اعتیاد و رفع همه عوارض روانی آن بروید و در مدت کوتاهی برکابوس های شبانه چنین افرادی و حتی کابوس های شبانه خانواده پایان دهید. و یک فرد سالم و پاک و پر انرژی روانه خانه و زندگی تازه خود می شود.
درجامعه مهاجران مقیم خارج، بعضی ها گرفتار تریاک، کوکائین ، هروئین و قرص های قوی و همچنین الکل هستند دراین مرکز به مدیریت یک خانم بسیار تحصیلکرده، انساندوست و مهربان بنام جکی و همکاران بسیار دلسوز و مسئول روبرو میشوید، که به درد دل شما گوش میدهند، با توجه به مشکلات شما و توانایی های شما، برایتان راه حل پیدا می کنند، خودش می گوید: دراین مرکز به شما و خانواده شما گوش میدهند و برای هرکدام زمان خاص و مسیر ویژه ای را مشخص می کنند این مرکز بیمه PPO را می پذیرد، بسیاری نیز ترجیح می دهند بصورت نقد بپردازند و برای آنها هم تسهیلاتی فراهم شده و در مجموع هر فرد معتادی که با نیت ترک اعتیاد و بازگشت به دنیای سلامت و پاکی به این مرکز پا میگذارد، حتی با توجه به بودجه اش، برنامه ریزی خاصی دارد و بروایتی هیچکس ازاین مرکز نا امید بیرون نمی آید. دراین مرکز اتاق های بسیار مجهز با امکانات روز و بصورت دو تخته آماده است معمولا مراحل دیتاکس بین 5 تا 10 روز طول نمی کشد در آن مدت شخص حق استفاده از تلفن دستی و لپ تاپ و ارتباط با بیرون را ندارد، ولی بعد همه این امکانات دراختیارش گذاشته میشود، ضمن تراپی های مختلف، جلسات دستجمعی نیز تشکیل میشود که یکی از بهترین شیوه های درمانی است. دراین مرکز پزشک متخصص، نرس های مخصوص، کایروپراکتر، طب سوزنی، معلم ورزش، یوگا و مدیتیشن در اختیار است در روز 27 کارمند متخصص، از پزشک و پرستار و مشاور تا کارمندان معمولی بکار مشغولند.
برنامه های روزانه مرکز درتقویم خاصی تهیه شده و مو بمو اجرا میشود و خیلی زود ساکنان این خانه درراه درمان و رها شدن و تکیه به خانه امید و بهبودی خود از همه برنامه ها با خبرمیشوند وخود را هماهنگ می سازند.
دراین مرکز از نوجوان 19 ساله تا افراد 40 ساله به بالا تحت درمان هستند. خانواده ها می توانند بعد از مراحل دیتاکس با عضو خانواده خود در تماس باشند، می توانند حتی درجلسات جمعی روان درمانی شرکت کنند.

1728-51

جکی Ceo این مرکز که خود تحصیلکرده است و در رابطه با همین مشکل بزرگ، تجربه و تخصص دارد، بدلیل جوان بودن، حال و روز جوانها را خوب می فهمد و بروایتی زبان آنها را درک می کند و حرفه ای ترین کادر را برای اداره این مرکز به همکاری دعوت کرده است.
درباره برنامه های مختلف این مرکز می گوید فعالیت های مختلف ورزشی، هنری، اجتماعی درچارچوب همین مرکز جریان دارد. و با این گروه روزهای یکشنبه به ساحل سانتامونیکا میرویم و به سان سنت، به مراکز تفریحی سر میزنیم، بحث های جمعی داریم.
البته قوانین خاصی نیز براین مرکزحکمفرماست، اینکه اگر کسی بخواهد بدون اجازه و خبر از مسئولان مرکز، اینجا را ترک کند و مثلا به خانه خود و یا سراغ دوستان برود، ما حاضر به قبول دوباره اش نیستیم مگراینکه تعهد بدهد هرگز تکرار نمیشود ولی همین شخص باید دوباره همه مراحل درمان را از آغاز تا پایان طی کند تا با قوانین این مرکز هماهنگ شود.
اگر شخصی سابقه بد داشته باشد، آدم دردسرسازی باشد. مشکلی ایجاد کند، ما طبق قوانین اینجا بلافاصله به 911 زنگ میزنیم، از آنها کمک میخواهیم، این شخص را به بیمارستان انتقال میدهیم تا تحت درمان قرارگیرد و البته در تمام مراحل نیز با او خواهیم بود.
برای همه ساکنان این مرکز یک شف مخصوص داریم که درکارخود تواناست، بقولی غذای خانگی می پزد، اگر کسی دچار ناراحتی خاص چون دیابت و یا آلرژی به غذایی دارد، برایش غذای مخصوص آماده می کنیم. بعضی ها گوشت نمی خورند وبرای آنها هم برنامه خاص داریم.
جکی می افزاید در این مرکز 7 روز هفته تمام 24ساعت کادر مجهز و حرفه ای درخدمت این افراد هستند، آنها را عضو خانواده خود به حساب می آورند و دلسوزانه به آنها رسیدگی می کنند.
در هفته های آینده بیشتر درباره این مرکز و مراحل درمانی آن گفتگو خواهیم داشت. چون جامعه ایرانی نیاز به چنین مراکزی دارد، خصوصا تنها مرکزی در جمع ایرانیان می باشد که همه چیز در پشت پرده می ماند تا شخص دوره های پاکسازی را با خیال راحت طی کند و وارد جامعه و خانواده بشود.

1728-53

1728-55

1728-54

We spoke with Jackie CEO of the Soul Psychiatric Addiction Treatment Center, as she mentioned, if you, a member of your family, a member of relative, neighbor, acquaintance, are addicted to drugs, or addicted to alcohol, and suffers from its side effects, please join Soul Addiction and Psychotherapy Center in Los Angeles and get rid of all its negative psychological effects and terminate suffering of a drug user and his families. A drug user would change to a new healthy, clean and energetic person after our treatment and he/she would go back to home clean.
Unfortunately among immigrants’ society, some people are addicted to opium, cocaine, heroin and strong pills, and also alcohol. In this center you would meet a very educated, humane and kind woman whose name is Jackie. Her colleagues and Jackie are compassionate and responsible. They listen to your words patiently and based on your problems and abilities, they find a unique solution for you. Jackie mentions: “In this center, we listen to you and your family, and we recommend you a specific route and time which is different for each of drug or alcohol users. Also we accept PPO insurance too. Some people prefer to pay by cash, so we provide them facilities too. Generally each drug consumer who comes to this center and tries to be clean, he would receive our facilities based on his budget, we plan for each of them and no one would leave this center hopelessly and helplessly. There are equipped rooms with the most updated facilities in this center. And each room had two bedrooms. The detox process usually be accomplished between 5 to 10 days and during this period no one has the right to use cellphone and laptop and also no one could have any communication with people outside rehab center. Then all these facilities are given to him or her. Meanwhile we provide him/her various therapies and also they have group sessions and they talked to each other, which is one of the best methods for treatments of drug users. This center has expert and professional doctors, nurses, chiropractors, acupuncturists, exercise and yoga trainers and meditation staff. Each day, there are 27 persons such as doctors, nurses, psychiatrists and regular staffs are helping our patients. The daily programs of the center are prepared in a special calendar and are performed in details. The residents of this center will inform by all the plans which help them to stay in the path of their health and cleanness. People with different ages are under treatment in this center, from a 19years old teenager to upper 40 years old drug users are treating in this rehabilitation center. Families can keep in touch with their family members after the detox process; even they could be present in their group attendances.

1728-56

1728-57

Jackie Ceo is an educated person and has experience and expertise in dealing with addiction problems, she’s young and she understands youngster because she has the same age as them. She hires the best and the most professional staff in this center. She mentioned about various programs such as sport, artistic, cultural and social programs which this center is presented. They also go to Santa Monica beach on Sundays and visit recreational centers. They also have group discussions. Of course, we have special rules in this center, if someone tried to leave the center without permission of the center, and goes to his/her family’s house or friend’s house, we don’t accept him/her anymore, unless he/she gives us warranty that he’s not going to do it again. If a person has an illegal record, or he would be a troublemaker, according to the rules here, we will immediately call 911 and ask for help, take this person to the hospital for further treatment and we will be with him at all stages.
We have a professional chef for all the residents in this center, he cooks home-made food for our patients, if someone suffers from diabetes or he has a food allergy, we prepare a special meal for him. Some people don’t eat meat, so we have special program for them too. In this center, expert staff works 24 hours a day and 7 days in a week. They consider patients as their family members and they care and serve services compassionately for our patients. In the upcoming weeks, we will talk more about this center and also its treatment process. Because Iranian society needs to have these kinds of centers, specially this center is an only center among Iranian society which a patient could undergo cleaning process safely and then reenter to society and his family.

1728-58