1351-14

1351-10

مری آپیک خستگی ناپذیر، ستاره نامدار سینما وتاتر و تلویزیون، چون سالهای گذشته به نیویورک رفته بود تا در جشنواره نوروزی نیویورک شرکت کند و از سویی تدارک جشنواره نوروزی لس آنجلس را برای سال 2014 ببیند.
مری می گوید: من برای هفتمین سال در جشنواره نوروزی نیویورک حضور داشتم، چون همیشه با لباس پری در جنگل ، بروی ارابه بزرگ و زیبایی رفته درحالیکه شخصیت شیر شاه و همچنین یاس بعنوان پری کوچولو در کنارم بودند، با چهره های پرشور و هیجان زده و سربلند ایرانیان و همچنین چهره پر از تحسین ملیت های مختلف ازجمله امریکایی ها روبرو شدم.
من بروی ارابه پری در جنگل،همان شخصیتی که آنرا خلق کردم وبعنوان سمبلی از هنر وفرهنگ سنتی ایران به نسل فردا تقدیم کردم، رقص کنان از همان بالا وقتی به چهره یک کودک ونوجوان مشتاق ایرانی  بر میخوردم، از طریق همراهان خود، بلافاصله یک DVD  پری در جنگل را به آنها هدیه می دادم و شوق و هیجان را در چهره معصوم شان می دیدم.

1351-11

وقتی می دیدم از سویی پرچم های شیروخورشید سرزمین خود و پرچم امریکا در برگرفته شده و جلوتر از ما، گروه نوازندگان پلیس نیویورک در حال نواختن سرود ملی ای ایران هستند احساس غرور می کردم، احساس ملی و میهنی همه وجودم را سرشار می کرد.
وقتی می دیدم هزاران نفر ایرانی از ایالات مختلف  به دیدار این جشنواره آمده اند، به پیشواز سال نو ایرانی آمده اند، اشک چشمانم را پر می کرد آنها آمده بودند تا به فرزندان خود، تا به وارثان ایران فردا در خارج بگویند که چه تاریخی داریم،چه سنت های زیبایی و چه احترام و شأن و اعتباری من بعنوان یک مادر، یک هنرمند، یک عاشق ایران همه ساله دراین مراسم شرکت می کنم و امسال که دهمین سال آن آغاز میشود مسلما حال و هوای دیگری داشت. هنرمندان معروف دیگری هم در مراسم شرکت کرده بودند.اردوان مفید آمده بود، در سال گذشته پرویز صیاد و اندی آمده بودند.
من بعنوان یک ایرانی همه نیروی خودرا بکار گرفته ام تا سال آینده در لوس آنجلس، این مراسم را برپا داریم، این یک اندیشه ملی است، یک اقدام بزرگ است، چون لس آنجلس بزرگترین جمعیت ایرانیان را درخود جای داده و میتواند براحتی نیم میلیون ایرانی را به خیابان ها بکشاند و همین اقدام می تواند در دیگر ایالات امریکا، در اروپا در استرالیا و کانادا هم ادامه یابد.

1351-12

1351-13