1379-54

در هفته های اخیر، بسیاری از ایرانیان شاهد حضور ستاره معروف سینما،تاتر و تلویزیون، مری آپیک در سریال پرطرفدار هوم لندHomeland  بودند، که نقش کلیدی و قابل توجهی را با هنرمندی همیشگی ایفا می کرد.
مری در این سریال با «شان توب» بازیگر معروف ایرانی در هالیوود همبازی است، وقرار است در آینده نزدیک هم چنین نقشی ادامه داشته باشد.
«مری آپیک» خوشحال بود که هم با کارگردان این بخش ها که یک خانم کارگردان بسیار هنرمند بود همکاری داشت و هم با شان توب بازیگرخوب،همبازی بود.
 در این زمینه با مری آپیک گفتگویی خواهیم داشت.

1379-52

1379-53