1428-55

از سوی گروه فعال فرهنگی IRAMERICA CIVIC SOCIETYدر واشنگتن
 مری آپیک ستاره سرشناس سینما و تاتر و تلویزیون گلریزان شد

هفته قبل مری آپیک ستاره نامدار سینما و تلویزیون و تاتر را در واشنگتن دی سی گلریزان کردند.
گروه IRAMERICA CIVIC SOCIETY به مدیریت مینا رضوانی با حضور گروه زیادی از ایرانیان سرشناس جشن مهرگان را برپا داشتند و از مری آپیک هم تجلیل بعمل آوردند.
در این مراسم فریدون فرح اندوز چهره سرشناس درباره مری آپیک، خدمات فرهنگی وانسانی وهنریش سخن گفت واینکه او را از کودکی و نوجوانی در سالن های تلویزیون ملی ایران به یاد دارد و اینکه با دریافت جایزه بهترین ستاره زن فستیوال مسکو، اولین جایزه را برای هنرمندان ایرانی بدست آورد.
در این شب پرشکوه که چهره های سرشناس چون مینا رضوانی، دکتر رضوانی، بیژن کیان نیز سخن گفتند درحالیکه فیلم های مری آپیک روی پرده بود. او را بروی یک صندلی نشاندند و سپس او را گلریزان کردند. و سرانجام مری آپیک روی صحنه آمده واز تلاش شبانه روزی خود برای احقاق حق زنان ایران، در باره حقوق بشر، درباره آزار بهائیان، روزنامه نگاران حرف زد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

1428-56

1428-57

1428-58

1428-59