1644-31

مری آپیک با دریافت جایزه ارزشمند Golden Pomegranate Humanitarian به کارنامه هنری و اجتماعی خود، افتخار دیگری اضافه کرد.
مری آپیک بعنوان یک بازیگر و تهیه کننده برجسته در سطح جهانی، سالهاست ضمن فعالیت های سینمایی، تلویزیونی و تئاتری خود، در زمینه خدمات انسانی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان در سطح جهان فعالیت می کند.
مری که خود از ایران و از خاورمیانه می آید با درد و رنج و مشکلات مردم منطقه آشناست و بروی صحنه نیز آینه تمام نمای چنین مردمی است و هربار از سوی شخصیت های بزرگ اجتماعی، فرهنگی وهنری امریکا مورد تقدیر قرار گرفته است.

1644-32