1691-11

در دیداری پر شور به همت بچه های خوب گلندل یک مسابقه دوستانه فوتبال بین فوتبالیستهای قدیم جام تخت جمشید مقیم امریکا و ارامنه لوس انجلس با حضور اهالی ورزش دوست به بهانه یادی از مانوک برگزار شد.
اندی مددیان، ویگن کوایان، ورژ بخشی، روبیک قازاریان، باغدیک عابدی، آلبرت باغومیان، نوریک شاهبندری، آبو امیریان، ورژ کووایان، ویگن خانلریان، ورژ تهماسیان، میخاییل پتروسیان، هویک حاتمیان، ایشکان سطاغیان، جین خالویان، گارنیک مهرابیان، ادوارد الماسی، کارو حق وردیان، ارشاویر ملکی، واروژ مددیان، گورگن عابدی از فوتبالیستهای حاضر در این مسابقه بودند.

1691-12

1691-13

1691-14

1691-15

1691-16

1691-17

1691-18