1399-36

1399-37

مسافران تور سافاری افریقا هفته قبل با خاطرات خوشی بازگشتند و درحالیکه مدیران شهرزاد تراول و سافاری افریقا از این سفر و رضایت مسافران خوشحال بودند می گفتند یکی از پرشورترین تورهای خود را در ماه مارچ به انجام رساندیم و از اینکه همه مسافران، از کوچک و بزرگ راضی وخشنود بودند، ما سرشار از انرژی شدیم.
یکی از مسافران گفت قشنگ ترین خاطره من و خانواده ام در این سفر، دیدن سافاری پارک بود، که از نزدیک با هزاران حیوان دیدار کردیم، یک تجربه پر از هیجان و زیبایی بود. دلمان می خواست این دیدار از پارک تجدید می شد و یا اگر برای بار دوم رفتیم، تقاضا کنیم روزهای دیدار از این پارک را بیشتر کنند.
مسافر دیگری می گوید یکی از زیباترین و پراحساس ترین لحظات سفرمان، لحظه ای بود که چند تن از همراهان ما، یک چمدان لباس و کفش حتی دست دهم یا دست اول برای مردم آورده بودند، برخورد این مردم با این هدایا، اشک به چشمان همه ما آورد خصوصا بچه ها از شوق فریاد میزدند و می دویدند و لباس ها و کفش ها را می پوشیدند و برای اطرافیان بوسه می فرستادند و مسافران را بغل می کردند.
مدیران تور سفارش کردند اگر امکان دارد مسافران تنها با خود یک چمدان لباس و ضروریات خود را بیاورند و چمدان دوم را پر از لباس و کفش و هدایا جهت مردم نیازمند کنیا کنند تا ببینند که چگونه دل آنها را شاد می کنند.
مسافر دیگری می گفت: مردم افریقا بویژه کنیا بسیار مهربان، مهمان نواز و صبور هستند، مردم بلندنظر و قانعی هستند، آنچنان از مسافران توریست پذیرایی می کنند، چنان مهر و لطف نشان می دهند که سبب حیرت همه می شدند ما از لطف و راهنمایی مو جعفری لیدر تور خود و شهرزاد خانم عزیز که مهربانانه باما همه جا بودند سپاسگزاریم، چون واقعا با صبر و حوصله به سئوالات ما، به نیازهای ما جواب می دادند.
خانم مسافری می گفت: برخلاف انتظارما، غذاهای این تور، ما را چنان پراز اشتها کرده بود، که همه بی اختیار غذا می خوردیم، همه غذاها خوشمزه و باب سلیقه ایرانیان بود، همه جا پذیرایی غذا فوق العاده بود و در ضمن ما در شهر ساحلی مومباسا انگار در بهشت بودیم، چون آرامش و هوای خوب و آرام این ساحل زیبا، که درواقع شهری است که سمبل های شرق و غرب را با خود دارد، چون سالها مستعمره پرتغال بوده و نمایی از اروپا را هم با خود دارد.
آقای مسافری می گفت: برای من خرید سوقاتی مهمترین بود، چون کارهای دستی و لباس های محلی کنیا از زیباترین سوقات ها بود، که من با خود آوردم واینروزها هر بار به تماشای فیلم سفر خود می نشینم دلم برای تور تنگ میشود، چون لحظات دیدار از سافاری پارک و ساحل مومباسا، مرا سرشار از شور می کند. جالب اینکه ما در گرانترین و قشنگ ترین هتل 7 ستاره، اتاق داشتیم،که راحتی خیال را با خود داشت از سویی عبور از خط استوا برای من و خانواده ام بسیار پرهیجان بود، چون من همیشه دلم می خواست با این خط از نزدیک دیدار کنم. من به سهم خودم از خانم الی عزیز از سافاری افریقا و از شهرزاد خانم عزیز از شهرزاد تراول و از مو جعفری سپاس فراوان دارم و من و دوستانم در انتظار تور بعدی هستیم، که همه با همه از  24 می تا 2 جون راهی میشوند.

1399-38

1399-39