1445-71

مسعود درویش خواننده خوش صدایی، که با آلبوم هایش، خیلی زود در دل مردم جای گرفت اخیرا آهنگ و تنظیم بسیار زیبایی از آندرانیک چهره ماندنی موزیک خوانده که با ترانه ای از یاشارهاشم زاده همراه است.
مسعود می گوید: این افتخار نصیبم گشت تا از آندرانیک این اسطوره بی سابقه موزیک ایران یک کار بی نهایت زیبا و ماندگار به نام «ترانه پر» داشته باشم. او این کار را با نهایت ذوق و سلیقه و عشق تمام انجام داد وحتی مرا برای اجرای خوب آن مورد تشویق فراوان قرار داد و من همیشه بخاطر این اثر ماندنی مدیون این هنرمند بزرگ هستم.

ترانه پر
ترانه پر ترانه پر/ قصه عاشقانه پر/ شب بوسه وشب پرسه/ و شب گردی شبانه پر/ ترانه پر ترانه پر/ قصه عاشقانه پر/ شب بوسه و شب پرسه/ وشب گردی شبانه پر/نیلی خوش رنگ غروب/ غروب آبی جنوب/ تاریخ و تقویم وزمان/ زمین پر و زمانه پر/ جهان پُر از فقر و فساد/ بازار عاشقان کساد/ غمزه نوبرانه و عشوه دلبرانه پر/ ثانیه پشت ثانیه/ شاعر اسیر قافیه/ ترانه از تبر پُر و طابوت تازیانه پر/ سبد سبد سپیده/ وغزل غزل قصیده/ و بغل بغل ستاره / وشادی بی بهانه پر. صدا مسافر سکوت/ بغض همه رو به سقوط/ سکوت موضعانه و خنده کودکانه پر/ ترانه پر ترانه پر/ قصه عاشقانه پر/ شب بوسه و شب پرسه / و شب گردی شبانه پر/ نیلی خوش رنگ غروب/ غروب آبی جنوب /و تاریخ و تقویم زمان/ زمین پر و زمانه پر.

1445-72