Mix1303-12

خانم مصي مونرو كه از مهندسين برجسته و پرآوازه در ايالات متحده است و سالها در لوس آنجلس  مشاغل حساس در رابطه با  تخصص و تحصيلات دانشگاهي خود داشته و از فعالان پرتلاش حزب دمكرات امريكاست امسال كانديداي عضويت در مجلس نمايندگان ايالات متحده ي امريكاست اين روزها به فعاليت هاي موثر و كارساز پرداخته تا راه ورود خود را به مجلس بگشايد و به اين دليل كه ساليان طولاني به كسب تجربه در مسايل شهري و كشوري پرداخته انتخاب او به عضويت مجلس نمايندگان محتمل است:  از اينرو كه انتخاب او براي جامعه ي ايراني يك موفقيت بزرگ محسوب مي‌گردد.
1‌- پيشنهاد قانون گذاري– اصلاح ماده چهارم،  پنجم وچهاردهم قانون اساسي امريكا را به كنگره امريكا
براساس قانوني كه در  سال 2001‌ به اجراي گذاشته شد مردم امريكا حقوق خود را زير پوشش ماده چهارم،  پنجم و چهاردهم قانون اساسي امريكا از دست دادند.
ماده چهارم،  پنجم و چهاردهم قانون اساسي امريكا چيست؟
ماده چهارم: حفاظت حيثيت شخصي يا خصوصي هر انسان است مثل حفاظت بيان و سخن در مكالمات تلفني و نامه نگاري مثل حفاظت شخصي در اداره و خانه يك نفر.
ماده پنجم و چهاردهم:  حفاظت حق هر انسان در طي مراحل قانوني.
مثال:  اگر كسي مورد اتهام قرار گرفت بتواند حق دفاع از خود را در دادگاه داشته باشد.
باتوجه به مواد چهار– پنج و چهاردهم و پيشنهاد اصلاحي اينجانب به كنگره لازم است.
نتيجه از دست دادن پوشش ماده پنجم و چهاردهم شرايط و فضايي را بوجود مي‌آورد كه قدرت تام به طرف مقابل يا دولت داده ميشود در صورت تهمت و يا هر سوءتعبير شخص حق دفاع از خود را با طي مراحل قانوني از دست ميدهد و اين بيشتر شبيه ديكتاتوري بوده كه با دموكراسي در تضاد است.
2‌ – پيشنهاد قانون گزاري پايان دادن به جنگها را به كنگره امريكا خواهم داد و هميشه براي برقراري صلح كار خواهم كرد. بودجه يك بيليون دلار در هفته كه صرف جنگ ميشود را براي شكوفايي اقتصادي و REFORM‌ ريفورم در سيستم تحصيلاتي امريكا بايد اختصاص داد.
چنين بودجه اي رانيز استفاده كرده وام هاي دانشجويي را ميتوانيم عفو كرده و تحصيلات رايگان با كيفيت عالي براي همگان برقرار نمائيم.
پايان دادن به جنگها باعث ميشود كه از اطراف ادارات دولتي و محافظتي در امريكا در تعقيب مردم بيگناه براساس سوءظن ،  سوءتعبير و يا  تهمت هاي بي اساس جلوگيري شود و چنين انرژي و بودجه صرف سازندگي امريكا گردد.
ريفورم در سيستم تحصيلاتي امريكا باعث توليد كار در زمينه هاي بسياري ميشود.
پايان دادن به جنگها كمك فاحشي به جبران كمبود مالي خزانه امريكا خواهد كرد.
ادامه جنگها يا بوجود آوردن جنگها موقعيت بقاي بشر را در قرن 21‌ بصورت جدي به خطر مي‌اندازد. ما بايد به فكر آيندگان نيز باشيم و بايد مسئولانه قدم برداريم.
3‌ – پيشنهادات قانون گذاري به كنگره به شرح زير است:
 ترويج و همگاني كردن تكنولوژيNANO‌ در همه زمينه هاي صنعتي.
NANO تكنولوژي در حد غيرقابل تصور پيشرفته است ولي هم اكنون در دسترس و استفاده همگان و در همه زمينهاي صنعتي نيست. اين تكنولوژي ميتواند ورشكستگي اقتصادي امريكا و دنيا را از هم اكنون تا 200‌ سال آينده شكوفايي بخشد.
4‌- حجم بسيار و فوق العاده زياد قطعات سيستم توليدي برق از طريق نور خورشيد.
چنين اقدامي‌باعث پائين آوردن قيمت اين سيستم ميشود و همه مردم به راحتي ميتوانند اين سيستم را خريداري كرده و نصب نمايند و تا آخر عمر از نيروي برقي كه توسط اين سيستم  از نور خورشيد توليد مي‌كنند بصورت رايگان استفاده كنند. توليد برق از نور خورشيد نه تنها براي گرم كردن آب و غذا پختن بلكه در موارد ديگر نيز مي‌توان استفاده نمود.
نور خورشيد منبع عظيم توليد انرژي پاك است هم از نظر اقتصادي به همه ساختمانهاي مسكوني و تجاري و كارخانه‌ها ميشود و هم نيازي به راكتورهاي اتمي و يا سوزاندن ذغال سنگ براي توليد نيروي برق نخواهد بود و اين كمك بزرگي  براي پاك نگهداشتن هوا و محيط زيستي خواهد شد.
هم چنين توليد اين سيستم در حجم بسيار فوق العاده و نصب آن باعث ايجاد كار خواهد شد كه رقم بيكاري پائين آورده اقتصاد را جهش خواهد داد.
5‌ – براي حل مشكل ديرينه مهاجرين غير قانوني در امريكا، پيشنهادي براي قانون گذاري به كنگره امريكا ارائه خواهم داد كه از ماهواره ها براي حفاظت و نگهباني از مرزهاي امريكا استفاده شود و اگر كسي غير قانوني از مرزهاي امريكا قصد عبور داشته باشد بدون صدمه با احترام به كشور زادگاهش برگردانده شود.
وجود مهاجرين غير قانوني در امريكا فشار زيادي روي سيستم تحصيلي و سيستم بهداشتي HEALTH CARE(‌) امريكا دارد و اين مشكل دهها سال مورد بحث است.
اين پيشنهادي كه ارائه ميدهم براي اولين بار است اين مشكل عظيم امريكا بصورت عملي و با خرج كم وانساني حل مي‌نمايد.
• در سال 2008‌ براي نگهباني مرزهاي امريكا پيشنهاد ساختن و كشيدن ديوار سنگي در مرزهاي امريكا را مي‌دادند ولي بنظر من بهترين راه حل براي حفاظت مرزها استفاده از ماهواره ها است كه بسيار عملي و مناسب ترين راه حل مي‌باشد.
6‌ – پيشنهاد قانون گذاري براي كنترل جمعيت را به كنگره امريكا ارائه خواهم داد كنترل جمعيت بايد با رعايت قوانين انساني و صلح جويانه انجام شود ازدحام جمعيت دنيا يكي از مسائل جدي جهان است و بايد هرچه زودتر جوياي يك راه حل اخلاقي و عملي بود.
نبايد با راه انداختن جنگ راه حل كاهش جمعيت را بكار گرفت يا سهل انگاري از سالمندان و افرادي كه اختلالات فكري دارند و يا آزمايشات اشعه هاي انرژي بهيچ عنوان نبايد راه حل محسوب شود. من با تمام نيرو از رشد چنين راه حل هايي ممانعت خواهم كرد،  زيرا نه تنها  چنين راه حل ها انساني نيستند بلكه تبلور عقب ماندگي و توحش  را دارند و نتايج شان  اسفناك و گريبان گير تمامي‌مردم دنيا بصورت غير قابل جبران خواهند شد. هم اكنون كره زمين و بشريت فقط در صورتي ميتوانند بقاي خود را حفظ كنند كه مسائل خود را از طريق مسالمت آميز،  صلح جويانه وبا همكاري يكديگر انجام دهند. اين تنها راه است.
تمام اين پيشنهادات عملي و در دسترس ما است فقط ما بايد به افرادي راي بدهيم كه واقعا مي‌خواهند مسائل كشور را در صلح و از صميم  قلب بررسي و خدمت كنند نه اينكه به فكر جنگ و بهره برداري كوتاه مدت براي منافع شخصي خود باشند.
7‌- پيشنهاد قانون گذاري و ممنوع كردن استفاده از سلاحهاي شيميايي و يا بيولوژيك براي آزمايشات و يا شكنجه بر روي انسانها وحيوانات را به كنگره امريكا ارائه خواهم داد.
7‌- پيشنهادي ارائه خواهم داد كه از اين نوع سلاحها براي شكنجه و آزمايش روي انسانها و حيوانات متوقف گردد.
ماده 8‌ قانون اساسي امريكا حق شكنجه و آزار غير عادي را بكلي ممنوع مي‌كند. علاوه بر اين ديوان عالي كشور امريكا هر ايالت را در اين رابطه مسئول ميداند.
8‌- تقاضاي بودجه مناسب از كنگره امريكا خواهم كرد تا دستگاه ساده اي را طراحي و مهندسي بنمايم كه اثر چنين اسلحه ها و شكنجه هاي انرژي را روي سلول زنده انسان نشان دهد تا ديگر جاي سئوال و انكار نباشد.
9‌- تقاضاي دسترسي به چهار ماهواره فضايي را براي ثبت كردن افراد و گروههايي كه دست اندر كار چنين شكنجه وآزمايشات غير قانوني در امريكا هستند خواهم داد تا ديگر جاي سئوال و انكار نباشد.
10‌ – احياي حقوق افرادي كه دچار ناراحتي هاي رواني هستند. چنين افراد نبايد مورد آزمايشات ماهواره اي روي مغز و رفتارشان انجام شود همه انسانها و امريكائي ها يكسان در زير پوشش قانون اساسي و مدني قرار دارند  همه بايد با حيثيت و آبروي انساني حق زندگي كردن را داشته باشند.
– پيشنهاد قانوني ارائه خواهم كرد كه كارمندان شاغل در محيط كار خود مورد آزار روسا و يا كارفرمايان خود قرار نگيرند.
– پيشنهاداتي بشرح زير ارائه خواهم داد:
– قانون يك REFORM‌ انتقالي از پايه در امور تحصيلات.
– قانون بخشودگي قرضهاي دانشجويي
– قانون تحصيلات با كيفيت عالي و رايگان.
– قانون دادن وامهاي ساختماني و همچنين دفاع  از هرگونه حقوق مردم امريكا در مقابل بانكها.
– قانون ساده كردن اخذ وام هاي خريد ساختمانهاي مسكوني و تجاري با توجه به اينكه قبلا دريافت چنين وامهاي بي رويه ساده بود و نه اينكه هم اكنون غير ممكن است. بايستي اين مسئله حل و توازون برقرار گردد.
پيشنهاد قانون گذاري براي راه حل از:
-يكي از بزرگترين مشكلات حومه لس آنجلس اين است كه بعد از هر باران مقادير زيادي شن و گل جمع ميشود كه معمولا با ماشين هاي بزرگ به محل هاي بيرون شهر برده و ريخته ميشوند هم اكنون جمع آوري و جاي دادن چنين حجم شن و گل مشكل بزرگي است. پيشنهاد ميشود كه براي حل اين معضل از تكنولوژيNANO‌ در مناطق مورد نياز استفاده شود.
‌پيشنهاد قانوني براي استفاده از تكنولوژي NANO‌ جهت حل تصفيه آب هاي زيرزميني شهر گلندل و حومه را به كنگره امريكا ارائه خواهم داد.
منابع آبهاي زيرزميني گلندل بسيار آلوده و تصفيه آن امري اساسي و اضطراري است.
پيشنهاد قانوني كه تمام منازل مسكوني چه منازل شخصي چه آپارتمانها همه در سيستم RECYCLE‌ كردن مشاركت داشته باشند.
ضمنا همه كارخانجات بايد آبهاي آلوده خود را ابتدا در محل خودكارخانه تصفيه نموده بعد وارد سيستم آب و فاضلاب شهر بنمايند هم اكنون درصد كمي از كارخانجات چنين اقدامي‌را به عمل مي‌آورند.
 رها نمودن آبهاي آلوده به سيستم آب و فاضلاب و سيستم تصفيه بزرگ شهرها صدمات جبران ناپذيري ميزنند و گاهي وقتها باعث آلودگي آب اقيانوس اطلس ميشود كه درنتيجه  به حيوانات آبزي و محيط زيستي صدمات زيادي مي‌زند.
– پيشنهاد قانون گذاري براي بهبود حقوق زنان در مراحل مختلف را ارائه خواهم كرد.
-هميشه طرفداري از رفتار انساني و اخلاقي در ارتباط با حيوانات را بجا خواهم آورد.
0661-943-818