1453-43

عکس و گزارش از مرتضی فرزانه

معبود را آنگونه که زبانزد دوستانش است باید شناخت که در دوستی بی همتا و در رفاقت پابرجاست، پای حرفهایش که می نشینی متوجه می شوی که زیر وبم های زندگی اش دستخوش همین پابرجا بودن با رفقایش بوده اما هیچگونه گله و شکایتی از این جهت ندارد که این را هم باید به حساب همان رفیق بازیهایش گذاشت. با دلی پاک تر از آسمان صداقت حرفهایش را می زند.
می گوید یک بار ازدواج کرده که حاصل این ازدواج دو دختر است که زندگی خودشان را دارند، پیش از انقلاب مدیر اداری خانه هنرمندان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بوده که به امریکا می آید و لیسانس خود را در رشته ساختمان می گیرد و پس از چهار سال مجددا به ایران باز می گردد که براثر بعضی از ناهنجاری ها مجددا به امریکا می آید که این بار بواسطه علاقه مفرطی که بکارهای هنری داشته منیجر گروه بلک کتز که شوهرخواهرش شهبال شب پره رهبر این گروه است می شود.

1453-44

معبود در دنباله صحبت هایش می گوید در تمامی این سالها منیجر زنده یاد هایده – سامان – پیروز- فرشیدامین  بودم ضمن اینکه در راه اندازی چند رستوران برای دوستان همکاری داشته ام ولی همیشه بفکر این بودم تا یک رستوران سنتی برای جوانان بر پا کنم تا آنان را جذب کند، تا درکنار هم باشند که دوستی ام با احمد مسعود که مدت زمانی مدیریت داخلی کاباره تهران را عهده دار بودم باعث گردید تا از او بخواهم جایگاه مناسبی که درکنار کاباره تهران بود بمن واگذار کند تا محل مناسبی را برای جوانان روبراه کنم. که او همه گونه مساعدت را کرد. نام بی بی سرا را برایش برگزیدم و به لطف دوستان مورد توجه قرار گرفت که امیدوارم که بتوانم رضایت همگان را جلب کنیم. خوشبختانه بی بی سرا مورد توجه هنرمندان  هم قرار گرفته و می توانم بگویم باعث مباهات من است که بی بی سرا پاتوقی شده برای هنرمندان نامدار.

1453-45