1348-49

باخبر شدیم هما سرشار چهره سرشناس رادیو تلویزیون و مطبوعات و نویسنده توانا، درماه می  به دریافت مدال معتبر و ارزشمند
Ellis Island Medal of Honor  نائل میشود.
در مراسم بیست وهفتمین سالگرد اهدای این مدال که در تاریخ 11 ماه می برگزار میشود به برگزیدگان و رهبران نامدار زمینه های مختلف اینترتیمنت، بیزینس، دولت، ارتش، آموزش وپرورش، علمی، ورزشی، رسانه های گروهی، سلامت جسم و روان و دیگر زمینه ها، این مدال افتخار اهدا میشود. آنهایی که به طریقی خدمات انسانی و اجتماعی وملی به این سرزمین کرده اند و به نوعی در زندگی مردم این جامعه تاثیر گذاشته اند.
این مدال افتخار را تا امروز 6 رئیس جمهور امریکا، چندین برنده جایزه نوبل، قهرمانان ورزشی، ستارگان و دست اندرکاران هنر و رهبران و مدیران صنعتی و تولیدی دریافت داشته اند.
این مدال که بعنوان بزرگترین و معتبرترین  مدال ملی در این کشور بحساب می آید از سوی سنای امریکا رسما تائید شده و لیست دریافت کنندگان ثبت میشود.
مجله جوانان با افتخار این موفقیت را به هما سرشار عزیز تبریک گفته و همچنین به جامعه ایرانی که چنین شخصیت های ارزشمندی دارد.

1348-50