1332-76

از جوانان وز سه شنبه در آخرین روزی که صفحات مجله برای فرستادن به چاپخانه آماده میشد تلفنی با کامبیز ضرغام عکاس پرآوازه ی جهانی که در تولوز در بیمارستانی بستری است گفتگو کردیم و میخواستیم از معجزه ای که اتفاق افتاده است از زبان خود او آگاه شویم… یادآوری می کنیم که هم کبد و هم کلیه او معیوب شده ونگرانی فوق العاده ی دوستان وآشنایانش او را سبب شده بود چرا که او انسان والا و نازنین وهنرمند شایسته ایست 1332-75که در دل همگان جای دارد… او چون بیمه ی فرانسه را داشت برای معالجه به تولوز فرانسه رفت که یکی از مراکز بزرگ جراحی به ویژه جراحی و پیوند کلیه وکبد در اروپاست اما یافتن مردی که هم کلیه وهم کبد وهم خون مشابه او را داشته باشد دشوار بود… حتی به فکر افتادند که او را به ایران ببرند و در دانشگاه پهلوی شیراز که درجهان برای پیوند کلیه و کبد شهرت دارد بستری کنند… اما معجزه ای اتفاق افتاد، بیمارستان تولوز یازده شب به او تلفن کرد که به محض دریافت این پیام خود را به بیمارستان برساند و او بلافاصله حرکت کرد و خود را به بیمارستان رساند کلیه و کبد مورد نیاز یافت شده بود، به راستی معجزه است… عمل جایگزینی کلیه وکبد سالم انجام گرفت .
کامبیز می گفت پزشکان آن چنان حیرت زده و در عین حال خوشحال بودند که این عمل را یک موفقیت بزرگ نامیدند . کامبیز افزود که حالا کبد و کلیه مرا از سیستم الکترونیکی باز کرده اند… و از دیروز کم کم راه میروم و در راه بهبودی کامل است و تا سه هفته ی دیگر در بیمارستان خواهم بود تا دوران نقاهت هم به پایان برسد. آیا باز هم به معجزه اعتقاد ندارید؟