این‭ ‬عادتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گریبانگیر‭ ‬اهالی‭ ‬قلم‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬طرف‭ ‬که‭ ‬بچرخند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬رویدادی‭ ‬چون‭ ‬کرونا‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬شوند‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬قلم‭ ‬و‭ ‬کاغذ‭ ‬روند‭ ‬تا‭ ‬افکارشان‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬کنند‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هیاهویی‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬هیچ‭ ‬تلقی‭ ‬کرد‭ ‬فرصتی‭ ‬دست‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬همسرم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مجید‭ ‬روشنگر‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬که‭ ‬صمیمانه‭ ‬و‭ ‬ایثارگرانه‭ ‬فصلنامه‭ ‬بررسی‭ ‬کتاب‭ ‬ویژه‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬ناهار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬زیبای‭ ‬یونانی‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬ساحل‭ ‬اقیانوس‭ ‬آرام‭ ‬صرف‭ ‬کنیم‭.‬

طبیعتاً‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬محیط‭ ‬با‭ ‬صفا‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬ادبیات‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬انتشار‭ ‬مداوم‭ ‬فصلنامه‭ ‬بررسی‭ ‬کتاب‭ ‬که‭ ‬ادامۀ‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬روشنگر‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬تپه‭ ‬های‭ ‬ملیبو‭ ‬کشیده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬قهوه‭  ‬و‭ ‬چای‭ ‬با‭ ‬دسر‭ ‬ایرانی‭ ‬صرف‭ ‬شود‭. ‬جایی‭ ‬که‭ ‬برایم‭ ‬به‭ ‬منزلۀ‭ ‬ایستگاه‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬وجد‭ ‬آورد‭. ‬زیرا‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬تلاش‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬نشریه‭ ‬اشان‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬پایداری‭  ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬روشن‭ ‬نگاه‭ ‬داشتن‭ ‬چراغ‭ ‬ادبیات‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روزنامه‭ ‬نگار‭ ‬و‭ ‬ناشر‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬سختی‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬است‭. ‬

کتابخانه‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬مجید‭ ‬روشنگر‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬مطالب‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬داستانی‭ ‬فصلنامه‭ ‬بررسی‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬چاپ‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬گذراندم‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬شمایل‭ ‬رایج‭ ‬اداری‭ ‬را‭ ‬نداشت‭ ‬اما‭ ‬تماشایی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬ادبیات‭ ‬از‭ ‬هرگوشۀ‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بیننده‭ ‬چشمک‭ ‬می‭ ‬زد‭.  ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محیط‭ ‬فرهنگی‭ ‬خانگی،‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬خانه‭ ‬نیز‭ ‬تابلوها‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آثار‭ ‬بزرگان‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬که‭ ‬دیدنی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬نمی‭ ‬دانستم‭ ‬کار‭ ‬کدام‭ ‬هنرمند‭ ‬است‭ ‬کنجکاو‭ ‬شدم‭ ‬تا‭ ‬بدانم‭ ‬خالق‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬های‭ ‬زیبا‭ ‬کیست‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬سؤالم‭ ‬مهناز‭ ‬روشنگر‭ ‬لبخند‭ ‬ملیحی‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همسرش‭ ‬نگاه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مجید‭ ‬روشنگر‭ ‬گفت‭:  ‬تابلوها‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬های‭ ‬نا‭ ‬آشنا‭ ‬کار‭ ‬مهناز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬سازی‭ ‬علاقه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬کار‭ ‬نشریه‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬داری‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬پردازد‭. ‬

اما‭ ‬این‭ ‬تابلوها‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬های‭ ‬نا‭ ‬آشنا‭ ‬واقعاً‭ ‬دیدنی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬خلق‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مجسمه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬مهناز‭ ‬روشنگر‭ ‬سؤال‭ ‬کردم‭ ‬او‭ ‬گفت‭: ‬مجسمه‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬سنگ،‭ ‬شیشه،‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬پلاستی‭ ‬سین‭ ‬Plasticine‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬بیشترین‭ ‬علاقه‭ ‬ام‭ ‬کار‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬سنگ‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانستم‭ ‬خلق‭ ‬یک‭ ‬مجسمه‭ ‬سنگی‭ ‬با‭ ‬ریزه‭ ‬کاری‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭  ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بانوی‭ ‬هنرمند‭ ‬گفتم‭: ‬در‭ ‬آوردن‭ ‬مجسمه‭ ‬ای‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬سیال‭ ‬از‭ ‬دل‭  ‬سخت‭ ‬سنگ‭ ‬کار‭ ‬آسانی‭ ‬نیست‭! ‬او‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬گفت‭: ‬اما‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هروقت‭ ‬که‭ ‬مشغول‭ ‬آن‭ ‬می‭ ‬شوم‭ ‬بلافاصله‭ ‬گفته‭ ‬داوینچی‭ ‬برایم‭ ‬تداعی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پرسیدند‭ ‬مجسمه‭ ‬هایت‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬خلق‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭ : ‬من‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬سنگ‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭. ‬کار‭ ‬من‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬زواید‭ ‬پیرامون‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بتراشم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭.‬

پس‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬کارهای‭ ‬مهناز‭ ‬روشنگر‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬چهار‭ ‬مجسمه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ماهی‭ ‬ها،‭ ‬گاو‭ ‬نر‭ ‬بدون‭ ‬ماتادور،‭ ‬آغوش‭ ‬و‭ ‬موج‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬خیره‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭: ‬

مجسمه‭ ‬ماهی‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬الهام‭ ‬از‭ ‬ترانه‭  ‬ما‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬ماهی‭ ‬بودیم‭ ‬توی‭ ‬دریاهای‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬گوگوش‭ ‬ساخته‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬سنگ‭ ‬سپید‭ ‬Alabaster‭ ‬بیرون‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬گاو‭ ‬نر‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سنگ‭ ‬Chlorite‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬رنگ‭ ‬سبزی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ساییدن‭ ‬آن‭ ‬سیاهی‭ ‬های‭ ‬درونش‭ ‬آشکار‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬مجسمه‭ ‬آغوش‭ ‬Embrace‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬سنگ‭ ‬Alabaster‭ ‬خاکستری‭ ‬رنگ‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مجسمه‭ ‬موج‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬سنگ‭ ‬متورق‭ ‬و‭ ‬شکننده‭ ‬Wonder‭ ‬stone‭ ‬بیرون‭ ‬آورده‭ ‬ام‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬خداحافظی‭ ‬دوستانه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬تپه‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬خیابان‭ ‬ساحلی‭ ‬می‭ ‬راندم‭ ‬پرتو‭ ‬نوری‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬حس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬ازآن‭ ‬خانه‭ ‬ایرانی‭ ‬بر‭ ‬بالای‭ ‬تپه‭ ‬ساحل‭ ‬اقیانوس‭ ‬آرام‭ ‬برخاسته‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬نوری‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬چشمه‭ ‬اش‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬ایران‭ ‬زمین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬چنین‭ ‬نوری‭ ‬با‭ ‬فداکاری‭ ‬افرادی‭ ‬ادب‭ ‬دوست‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬گوشۀ‭ ‬جهان‭ ‬می‭ ‬تابد‭ ‬و‭ ‬قدرش‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬دانست‭.‬

محمد‭ ‬سعید‭ ‬حبشی