گوشه‭ ‬ای‭ ‬ازخاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬مهدی‭ ‬ذکایی‭ ‬سردبیرمجله‭ ‬جوانان

درحال‭ ‬نوشتن‭ ‬خاطرات‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬خود‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تطابق‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬وپرهیزاز‭ ‬هرگونه‭ ‬اشتباهی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کتاب‭ ‬منتشرشود،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬تلفن‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬خوانندگان‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬همکار‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬هوشنگ‭ ‬حسینی‭ ‬که‭ ‬درایران،‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬می‭ ‬نویسد،‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬هایی‭ ‬ازاین‭ ‬خاطرات‭ ‬می‭ ‬پردازم‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬1977‭ ‬با‭ ‬پرویز‭ ‬مقصدی‭ ‬آهنگساز‭ ‬ماندنی‭ ‬مصاحبه‭ ‬ای‭ ‬پر‭ ‬نکته‭ ‬داشتم‭ . ‬با‭ ‬پرویز‭ ‬مقصدی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬ماندنی‭ ‬چون‭ ‬قصه‭ ‬وفا،‭ ‬حسود،‭ ‬گل‭ ‬بی‭ ‬گلدون،‭ ‬ساحل‭ ‬دریا‭ ‬،‭ ‬تنگ‭ ‬غروبه‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬آهنگ‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خوانندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬محبوبیت‭ ‬رساند‭.‬

پرویژ‭ ‬مقصدی‭ ‬آهنگساز‭ ‬مشهور‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اقامت‭ ‬همیشگی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬دلش‭ ‬هوای‭ ‬وطن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬برسر‭ ‬دوراهی‭ ‬مانده‭ ‬که‭ ‬بماند‭ ‬یا‭ ‬برگردد‭. ‬من‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬وی‭ ‬اطلاع‭ ‬حاصل‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬وی‭ ‬شتافتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬نشستم‭.‬

ِدر‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سئوال‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فروختی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفتی؟‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬تو‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مملکت‭  ‬گفت‭ : ‬راستش‭ ‬بزرگترین‭ ‬عامل‭ ‬سفر‭ ‬پراز‭ ‬دلتنگی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آمریکا،‭ ‬نمک‭ ‬نشناسی‭ ‬بعضی‭ ‬خوانندگانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬رسیدند‭ ‬و‭ ‬قدر‭ ‬نشناختند‭.‬

مقصدی‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬جوانان‭ ‬کفت‭: ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ (‬1336‭) ‬وقتی‭ ‬اولین‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬خوانندگان‭ ‬سپردم‭ ‬هیچگاه‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬حد‭ ‬دستم‭ ‬بی‭ ‬نمک‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬99‭ ‬درصد‭ ‬خوانندگان‭ ‬نمک‭ ‬نشناس‭ ‬باشند‭. ‬شما‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬کارنامه‭ ‬زندگی‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬هر‭ ‬آهنگساز‭ ‬ایرانی‭ ‬بیاندازید‭ ‬تا‭ ‬بفهمید‭ ‬که‭ ‬درد‭ ‬بزرگ‭ ‬من‭ ‬چیست‭ …‬

من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آهنگساز‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬خالق‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬،‭ ‬خواننده‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬چِیز‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬اندر‭ ‬خم‭ ‬یک‭ ‬کوچه‭ ‬ام‭ . ‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬خواننده‭ ‬تازه‭ ‬نفسی‭ ‬پیش‭ ‬من‭ ‬آمده‭ ‬،‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬مودب‭ ‬،‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬محجوب‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬دگرگون‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬مقصدی‭ ‬،‭ ‬خودشه‭ !.. ‬همون‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬دنبالش‭ ‬می‭ ‬گشتی‭ …‬همون‭ ‬که‭ ‬قدر‭ ‬زحمات‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬نمک‭ ‬نشناسی‭ ‬نمی‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬اولین‭ ‬آهنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬سپردم‭ ‬،‭ ‬هنوز‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬ارام‭ ‬بود‭ . ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬دومین‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬آهنگ‭ ‬جان‭ ‬می‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬های‭ ‬عاشقانه‭ ‬دخترها،‭ ‬پیشنهادها‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬چشم‭ ‬می‭ ‬دید‭ ‬،‭ ‬رنگ‭ ‬عوض‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مرا‭ ‬نمی‭ ‬شناخت‭.‬

باورتان‭ ‬می‭ ‬شود؟‭ ‬همین‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬غم‭ ‬الود‭ ‬تکراری‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬خواننده‭ ‬،‭ ‬مرا‭ ‬ناامید‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬شکسته‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬کشوری‭ ‬غریب‭ ‬بروم‭ ‬وآنجا‭ ‬برای‭ ‬غریبه‭ ‬ها‭ ‬آهنگ‭ ‬بسازم‭ ‬یا‭ ‬برای‭ ‬دل‭ ‬خودم‭ ‬بسازم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬آزاد‭ ‬بپردازم‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بگذرانم‭.‬

او‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭: ‬حتما‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬اولین‭ ‬آهنگساز‭ ‬ایرانی‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موزیک‭ ‬ایرانی‭ ‬تحولی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬هارمونی‭ ‬غرب‭ ‬ملودی‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬دگرگونی‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬موزیک‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ارائه‭ ‬دادم‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬خوانندگانی‭ ‬را‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬محبوبیت‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬رساندم‭.‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دوستان‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬آورم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬گردن‭ ‬کج‭ ‬و‭ ‬لبخند‭ ‬معصومانه‭ ‬نزدم‭ ‬آمدند‭ ‬،‭ ‬آهنگ‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬خواندند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬جیب‭ ‬شان‭ ‬پر‭ ‬پول‭ ‬شد‭ ‬ناگهان‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کردند‭. ‬حق‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬که‭ ‬نکردند‭ ‬هیچ،‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬هم‭ ‬نیاوردند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬گذشته‭ ‬،‭ ‬کلی‭ ‬هم‭ ‬طلبکارشدند‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬خرشان‭ ‬از‭ ‬پل‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭.‬

من‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬پرویز‭ ‬مقصدی‭ ‬‭ ‬بودم‭ ‬،‭ ‬کم‭ ‬آقای‭ ‬مقصدی‭: ‬و‭ ‬بعدپرویزآقا‭ ‬،‭ ‬سپس‭ ‬پرویز‭ ‬و‭ ‬آنگاهاون‭ ‬آهنگسازه‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬شناسایی‭ ‬هم‭ ‬نبودم‭. ‬راستی‭ ‬افسوس‭ ‬ندارد؟‭ ‬ناامیدی‭ ‬و‭ ‬دلسردی‭ ‬بوجود‭ ‬نمی‭ ‬آورد؟

مقصدی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬من‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬موفقی‭ ‬را‭ ‬ساختم‭ ‬،‭ ‬خواننده‭ ‬به‭ ‬ثروت،‭ ‬محبوبیت‭ ‬و‭ ‬ویلا‭ ‬و‭ ‬اتوموبیل‭ ‬آخرین‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬عالی‭ ‬رسید‭ ‬،‭ ‬کمپانی‭ ‬نوار‭ ‬و‭ ‬صفحه،‭ ‬بر‭ ‬اندوخته‭ ‬بانکی‭ ‬خود‭ ‬افزود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬قسط‭ ‬ها‭ ‬وا‭ ‬ماندم‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬شدم‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬کار‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬دلم‭ ‬خوش‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬نام‭ ‬من‭ ‬نیز‭ ‬همراه‭ ‬فلان‭ ‬آهنگ‭ ‬موفق‭ ‬بیاید،‭ ‬ولی‭ ‬چه‭ ‬فایده؟‭… ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬آخری‭ ‬هم‭ ‬چنگی‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬نمی‭ ‬زند،‭ ‬چون‭ ‬دیگر‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسیده‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬خالق‭ ‬اثر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

هرکسی‭ ‬دنبال‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬دوید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسید،‭ ‬ناگهان‭ ‬خودش‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬سرا‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬ضابطه‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬قانونی‭ ‬ندید‭.‬خب‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬،‭ ‬دلم‭ ‬گرفت‭ ‬،‭ ‬مدتی‭ ‬سکوت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬ویلا‭ ‬و‭ ‬اثاثیه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فروختم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفتم‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دیار‭ ‬بمانم‭ . ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬آهنگساز‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬ایران‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬وآثارش‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬دیار‭ ‬غریب‭ ‬دلش‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬شدیدا‭ ‬احساس‭ ‬غربت‭ ‬می‭ ‬کند‭ . ‬حالا‭ ‬برگشته‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬تصمیم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بگیرم‭ …‬که‭ ‬آیا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬بسازم‭ ‬و‭ ‬دم‭ ‬نزنم‭  ‬یا‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬بکشم‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬دیار‭ ‬غربت‭ ‬بشوم؟‭ ‬حالا‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬دو‭ ‬راهی‭ ‬بزرگ‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬خود‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬تصمیم‭ ‬عاقلانه‭ ‬و‭ ‬قطعی‭ ‬،‭ ‬بمانم‭ ‬یا‭ ‬بروم‭ … ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬فکر‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭.‬