1496-56

مهدی رقابی پاتوقی برای ستارگان محبوب ایران، ستارگان بین المللی و چهره های برجسته سیاسی و اجتماعی ساخته بود

هر سال که مهدی رقابی یکی از چهره های محبوب قبل وبعد از انقلاب میان شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی ورزشی به لس آنجلس می آید همه خاطره های سالهای دور در ایران و رستوران رقابی و غذای ملی و سنتی ایران، چلوکباب زنده میشود چون وجود این شخصیت محبوب و بیزینس من آگاه سبب شده بود در طی چند دهه، چلوکبابی رقابی پاتوق همه ستارگان بین المللی و هنرمندان محبوب ایرانی، سیاستمداران، درباریان وورزشکاران باشد.
هیچ چهره معروف بین المللی نبود که به دعوت مهدی رقابی به این پاتوق معروف که شیک ترین رستوران نیز بود نرود و چلوکباب را تست نکند.
رقابی حتی به مراسم مهم رسمی دولتی درخارج دعوت می شد تا با تیم خود از سرشناس ترین مهمانان در سفارت خانه ها و مراکزمهم ایرانی پذیرایی کند.
این سه عکس یادگاری از همان سالهاست، در تصویر سمت چپ، الکه زومر ستاره معروف سینما در چلوکباب رقابی با حلقه های گل و چلوکباب پذیرایی میشود.
در تصویر سمت راست گوگوش نوجوان و محبوب و پوری بنایی ستاره روز سینما و در تصویر وسط، شهلا ریاحی و ایرن دو ستاره معروف آن زمان دیده میشوند.
رکورد چلوکبابی رقابی لیستی از 5 هزار چهره معروف را در خود دارد که هرگز تکرار نشد.

1496-57

1496-58