1348-73

به دعوت تلویزیون صدای آمریکا پرویز کاردان برنامه های ویژه ای را برای این تلویزیون میسازد.
نخستین برنامه با نام«مهمان ناهار» آماده پخش است.
در این برنامه پرویز کاردان هرهفته مهمان یک شخصیت بنام است و با او ناهار میخورد و با کار ها و زندگی او آشنا میشود.
گروه تصویر برداران صدای آمریکا کاردان را در مهمانی ناهار همراهی میکنند.
نخستین قسمت «مهمان ناهار» در ایام نوروز از تلویزیون صدای آمریکا پخش شد که مورد توجه بسیار قرار گرفت در برنامه نوروزی «مهمان ناهار» «ستار» خواننده بنام میزبان پرویز کاردان بود و برنامه گیرایی ویژه ای داشت.
تصویر برداری این برنامه ها ادامه دارد و کاردان علاوه بر ستار مهمان ناهار این شخصیت ها بوده است:  «امیر» طراح بنام  ، «زیبا شیرازی» ، «ساسان کمالی» ، «مرتضی» ، «مری و آپیک یوسفیان» ، «هما سرشار» ، «حسام ابریشمی» ، «لیلا فروهر» ، و «شهبال شب پره».
گروه تصویر برداران تلویزیون صدای آمریکا به سرپرستی آرش راد و همکاری وفا خاتمی کاردان را همراهی میکنند.
دیدار های پرویز کاردان ادامه دارد و تعداد بیشتری از چهره های بنام در لیست کاردان قرار دارند که بترتیب با آنها ناهار خواهد خورد.

1348-74