1348-43

1348-41

برنامه پرطرفدار DJ Alen و DJ Wired وAmir Ali که روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 شب بطور زنده از رادیو جوانان پخش میشود و سپس نیمه شب همان شب هم تکرار میشود، اینروزها مورد بحث جوانان ایرانی است.
تلفن ها وایمیل ها، فیس بوک ها خبر از استقبال از این برنامه بویژه نسل جوان میدهد که سه هنرمندجوان کنار هم می نشینند ،ضمن ارائه موسیقی روز درباره مسائل روز، درباره مسائل بویژه مسائل مربوط به جوانها حرف و بحث دارند، خیلی ها از سراسر جهان بروی فیس بوک و توئیتر می آیند و با این سه جوان پرشور وهنرمند حرف میزنند و تقاضای آهنگ دلخواه خود را می کنند.
نکته جالب اینکه از ایران کلی ایمیل داشتیم که این برنامه را با شوق گوش می دهند و پیشنهاد دادند بخش هایی بصورت تصویری نیز ارائه شود. این جوانهای داخل در سنین 14 تا 30 ساله بودند و گروهی از جوانان مقیم اروپا وکانادا هم تماس داشتند، ضمن اینکه بچه های مقیم لس آنجلس وایالات مختلف امریکا، ارتباط فیس بوکی وایمیلی خود را پیگیر ادامه میدهند و این خبر از موفقیت این برنامه دارد.

1348-42