1335-57

اینروزها در آمستردام هلند، نمایش پرسروصدای: فرح دیبا،زیباترین زن جهان، روی صحنه آمده و با استقبال پرشور مردم از همه سنین روبرو شده است.
این نمایش در اصل برداشتی از فیلم «ملکه و من» 1335-58ساخته ناهید پرسان است که در سال 2008 آنرا با حضور فرح پهلوی ساخت، که درواقع یک مناظره، یک بحث، یک مقابله میان یک چپ گرا و یک ملکه بود.
«کیس روردا» کارگردان هلندی درباره نمایش می گوید من از همان کودکی وقتی تصاویر فرح بروی جلد مجلات هلندی چاپ می شد، به چهره محبوب من مبدل شده بود وقتی  فیلم ملکه و من را دیدم، به فکر این نمایش  افتادم، که قصه زنی بنام پریسا است که برادرش توسط ساواک شاه اعدام شده ودر قالب خبرنگار «پاری ماچ» به سراغ فرح دیبا میرود که از او انتقام بگیرد،ولی چنان تحت تاثیر مظلومیت او قرارمی گیرد که به او نزدیک می شود و میان شان روابط صمیمانه ای بوجود می آید درحالیکه پریسا در تمام مدت اسلحه ای در کیف خود داشته است.
در طول نمایش موزیک ایرانی و صدای هایده شنیده میشود، لیزا سنسویکن ستاره هلندی، نقش فرح دیبا را و هاریته استورت نقش پریسا را بازی میکنند.
دو سال پیش فرح شکوهی خبرنگار جوانان، با فرح پهلوی یک گفتگوی اختصاصی در رابطه با فیلم «ملکه و من» داشت که بسیاری از نکات مهم فیلم و روابط خودش را با ناهید پرسان باز کرده بود.