1453-72

1453-78

کامران  و هومن با اجرای کنسرتهای بی‌ نظیر نوروزی در  فرانکفورت، هامبورگ، دبی و دوبار در انتالیای ترکیه  بار دیگر شگفتی آفریدند . در تمام کنسرتها هواداران کامران و هومن با هم صدا شدند و هم آوایی سالن ها را به لرزه در آوردند.استقبال هموطنان از کامران و هومن در این کنسرتها واقعا بینظیر و دیدنی‌ بود. با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای کامران و هومن در اجرای برنامه هایشان و کارهایی که در پیش دارند.

1453-73

1453-74

1453-75

1453-76

1453-77