«میشا» را خیلی ها با آلبوم فقط عشق Love Only تولیدی از سنچری رکوردز می شناسند درحالیکه «میشا» هنرمندی با توانایی های بسیار است، چرا که او یک متخصص زیبایی و آرایش، با سابقه مربی گری خصوصی ورزش، در کار عروسک سازی، مهارت وهنر فوق العاده ای دارد خود ذوق و احساس سرودن ترانه و ساختن ملودی را دارد.
در آلبوم Love Only با آثاری چون: عاشقم کن، فقط عشق، دل پاک، صبح و شب، رنگ شادی، تو که گفتی، افسانه، دل پاک ، صبح وشب، رنگ شادی، تو که گفتی، افسانه، دل پاک (بدون کلام) افسانه (بدون کلام) جای دارند.
میشا خود آلبوم اش را تهیه کرده.
سینا بیات ترانه ها وآهنگهای: عاشقم کن، فقط عشق، دل پاک، صبح و شب، رنگ شادی و افسانه را ساخته،آهنگ وشعر تو که گفتی از خود میشاست، تنظیم ها از امیر بدخش، فرد میرزا، روما کانیانی است.
درباره آلبوم فقط عشق و آهنگها و ترانه های جدید و فعالیت های هنری میشا در هفته های آینده گفتگو خواهیم داشت.

1347-47

1347-48