1340-24

در این دنیا چه کسی وجود دارد که نات کینک کول را نشناسند، اسطوره موسیقی «امریکا وجهان» ضمن اینکه کمتر کسی را می شناسید که ناتالی کول خواننده آوازهای عاشقانه دختر هنرمند او را نشناسد.
ناتالی بلند قامت وشیکپوش و مدرن است. او در انتخاب لباس وسواس خاصی دارد، به همین جهت  طراحان نامدار جهان، در پی کشف سلیقه او هستند، ولی برایتان جالب است که بدانید ناتالی کول خود طرح های مزون شهلا درریز را پسندیده، یک لباس بسیار زیبای الکساندر درریز، او را مات کرد وبدیدار آنها در مزون رفته است.ناتالی درآستانه اجرای تورجهانی خود است، آلبوم تازه ای را آماده کرده وبرای همه اینها نیاز به دهها لباس است و ناگهان سر از مزون شهلا و الکس در می آورد.
شهلا از سالها پیش با میکاپ آرتیست ناتالی آشنا بوده ، ولی هیچگاه حرفی از لباس نزده بودند تا ناتالی بدنبال چند دیدار با شهلا درریز و الکساندر به دیدار طرح های مزون میرود، ضمن اینکه یک طرح زیبای الکس را قبلا دیده وشدیدا تحت تاثیر قرار گرفته بود.
آن روز که ناتالی ساده، بیریا، بدون سروصدا وارد بوتیک میشود، حتی خودش هم در مورد یک رویداد زندگی خود بی خبر مانده بود، ولی در یک لحظه پرشور و هیجان، الکس با کیک قشنگی از پشت بوتیک وارد میشود و تولد ناتالی را تبریک می گوید. این حادثه معمولی در زندگی این سوپراستار موزیک نبود، چون چنان هیجان زده میشودکه همه را بغل می کند، شهلا را الکس را، همکاران شان را، با آنها عکس می گیرد، شمع های کیک را خاموش می کند و کنارشان می نشیند تا یک خاطره قشنگ را در ذهن خود برای همیشه جای دهد.
آن روز ناتالی با شهلا و الکس بسیار سخن میگوید، تصمیمات حساس می گیرند که در هفته های آینده درباره اش سخن خواهیم گفت.

1340-23