1446-56

1446-54

هفته قبل نادر رفیعی مدیر شبکه امید ایران مادر نازنین خود را از دست داد.
مادری مهربان، باگذشت، فداکار که تا عزیز رفیعی زنده بود تکیه گاه مادر بود و همه عمر خود را در تربیت فرزندان برومند خود صرف کرد واز جوانی تا بزرگسالی، همیشه در خانه اش بروی همه هنرمندان و چهره های فرهنگی وهنری باز بود و همه او را مادری مهربان صدا میزدند.
نادیا، نادره، نادر، دیانا، ناهید، نوشین، نازی و خانواده های رفیعی، افشار، نظری، شاپوری فر، اسماعیلی، شاسیا، ذکاری، اسفندیاری، تهرانی، قبادی و قوی بنیه و دوستان نزدیک، یک فرشته واقعی را از دست دادند و اینروزها در سوگ او نشسته اند.
خود را در این سوگ بزرگ سهیم می دانیم و برای همه اعضای خانواده صبر آرزو داریم.
مهدی- مهناز- مهیار- مهسا و سونا ذکایی

1446-57