1336-68

 

نادر رفیعی که یکی از محبوبترین و فعالترین 1336-69چهره های تلویزیونی است گفت سرانجام عشق واقعی خود را پس از سالها پیداکردم.
نادر گفت سه سال قبل رسما از همسر سابقم تقاضای طلاق کردم و چند ماه قبل با خانمی به اسم بهارک از یک خانواده سرشناس ایرانی است آشنا شدم واین عشق بدانجا کشیده شد که رسما حلقه نامزدی  را در این ماه بدست بهارخانم خواهم کرد.
بد نیست  که همه بدانند همیشه به نظر پدر ومادر باید احترام گذاشت چرا که آنها واقعیت هایی را میدیدند که امروز من پس از پانزده سال می بینم روح پدرم شاد وعمر درازی باشد برای مادرم.