1512-9

1512-10

به بهانه اجرای کنسرت بزرگ عارف و مایکل در دالبی تیاتر، با چند تن از بزرگان هنر و موسیقی و ترانه درباره عارف سخن گفتیم، نامدارانی که کمتر درباره کسی حرف میزنند، ولی مهربانانه و رفیقانه درباره عارف حرف زدند، حرفهایی که به دل می نشیند.
داریوش، رامش، جهانبخش پازوکی، هما میرافشار و شهبال شب پره درباره عارف گفتند.

داریوش
عارف1512-11 یک پیشکسوت قابل احترام است، یک پیشگام در موسیقی جاز ایران، من همیشه طرفدار صدایش بودم، کارهایش را زمزمه می کردم و خوشحالم که عارف عزیز بعد از سالها به شهر فرشته ها بر می گردد، او خوب می داند که مردم این شهر همیشه دوستش داشتند.

جهانبخش پازوکی
صدای1512-12 عارف، صدای ویژه ای است، که قدرت و استایل خاص خود را دارد. همه کارهایی که خوانده زیبا و دلنشین و ماندنی بوده، من چند آهنگ و شعر برایش ساختم که عارف با همان توانایی وقدرت آنها را اجرا کرده است.
تن صدای عارف گرم و قوی است، صدایی که همچنان جذابیت خود را، قوت خود را حفظ کرده است.
رامش
خیلی1512-13 زودتر از اینها عارف باید برای اجرای برنامه به لس آنجلس می آمد، عارف رفیق سالهای دراز زندگی من است خودش را و صدایش را دوست داشتم و دارم، صدایش چون همیشه زیبا و پرقدرت است، من خاطره سالهای همکاری با عارف و آهنگهای دو صدایی که خواندیم، فراموش نمی کنم، عارف جان یادگار روزهای خوشی ترانه ، به لس آنجلس و صحنه شهرمان خوش آمدی.

هما میرافشار
من1512-14 سابقه طولانی دوستی وهمکاری با عارف دارم، در لس آنجلس که بود رفت و آمد داشتیم، همکاری داشتیم، برایش ترانه سرودم، سالها شاهد اجرای ترانه ها با صدای پرقدرت و زیبایش صدایش بودم، عارف از استثناهای موزیک ایران است، که همه آنچه خوانده ماندگار شده است.
اینروزها درحال سرودن ترانه ای درباره زن شرقی هستم، که محمد مقدم بروی آن آهنگی ساخته و قرار است عارف در شب کنسرت خود آنرا بخواند.

شهبال شب پره
هر لقب1512-15 که به هنرمندی اطلاق میشود، باید برازنده او و قابل آن هنرمند باشد دیده ایم که بارها القاب نادرستی به بعضی ها داده شده ولی به حق باید بگویم که «سلطان قلب ها» کسی جز عارف خواننده ماندگار ما نیست زیرا همیشه در قلوب همه ما جای دارد و در کنسرت تازه اش دوباره قدرت صدا و حرفه ای بودن عارف را شاهد خواهیم بود.
عارف جان همیشگی هستی.