1478-49

یکی از دوستان نزدیک استاد پرویز بهرام هنرمند صاحب نام تئاتر و سینما و تلویزیون که در صداپیشگی جزو بزرگان دوبله می باشد در منزل شخصی اش در پی بهبودی استاد یک میهمانی بزرگ برپا کرده بود که تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر و تلویزیون دیروز و امروز حضور پیدا کرده بودند که از جمله خانم پوری بنائی- نصرت الله وحدت- همایون تبریزی – رضا بنفشه خواه و محمد متوسلانی می توان نام برد. همسر ودختر استاد بهرام هم در عکس ها دیده میشوند استاد پرویز بهرام در پی سلامتی کامل مجددا به فعالیت در کار هنر از جمله دوبله پردخته در این مجلس ساز و آوازی هم بود که از جمله خواننده ای که صدای او را به صدای قمر تشبیه می کردند که براستی صدائی اثرگذار داشت.
مرتضی فرزانه

1478-51

1478-52

1478-53