1513-92

«نا انسانیت» اثر مستند دکتر بابک نیا، از فجایع هولوکاست می گوید
همراه با نقاشی ها و طراحی های بی بدیل اردشیر محصص

دکتر اردشیر بابک نیا پزشک و جراح عالیقدر و پژوهشگرخستگی ناپذیر که سالهای سال به مقتضای یکی از تخصص های خود درمان نازائی هزاران جوان آرزومند را با تولد بچه هایشان به مقام والای مادری نایل کرد که این موفقیت عظیم این طرح ذهنش را بارور می کند که اگر یک میلیون کودک بیگناه در هولوکاست به کوره های آدمسوزی سپرده نمی شدند، حتی شمار اندک شان در طول حیات به مقام دریافت جایزه ی نوبل نایل می شدند. به علت راهکارهایی که با مطالعات و تحقیقات خود برای بهزیستی فراگیر جامعه ی بشری به آنها دست می یافتند، به راستی دنیا امروز چه پیشرفته تر می بود…!
و اگر دولت های جهان در مقابل این جنایات سهمگین از ابتدا سکوت نمی کردند هم آن حوادث به این وسعت و حد، اتفاق نمی افتاد و هم امروز این گروه های مرگبار تروریستی به وجود نمی آمد که باز هزارها تن را به آن گونه وحشتناک به خون نمی کشیدند… و آرامش جهان را نیز این گونه در هم نمی شکستند…

1513-93

1513-94

از اینرو دکتر بابک نیا سالها به مطالعه و تحقیق پرداخت که دستاورد آن چهارجلد کتاب هولوکاست بود آن هم به زبان فارسی. با اینکه این کتابها بازتاب گسترده ای یافت اما او در پی کار تازه ای در این زمینه ها بود واین بار نیز کتاب نفیس «نا انسانیت» را تدارک دید آنهم با همکاری اردشیر محصص کاریکاتوریست و نقاش برجسته. که در سال 1986 میهمان او بود که روزی درباره ی نخستین کارهایش از او می پرسد او می گوید: در پنج سالگی همراه برادرش به تماشای فیلم «بلای جان نازیها» رفته بود وقتی از سینما باز می گردد و مادرش درباره ی داستان فیلم از او می پرسد او به جای توضیح چند صحنه از فیلم را برای او طراحی و نقاشی می کند که مادرش مضمون آن فیلم را در می یابد، طبیعی است که از همان سن اردشیر به جای سخن گفتن طراحی میکند و این عادت چنان با تار و پود وجودش در می آمیزد که کمتر حرف می زند و بیشتر طراحی میکند… و دکتر بابک نیا با توضیحاتی که او میدهد و با پیشینه ای که از اردشیر محصص داشته، از او می خواهد که حوادث هولوکاست را برای او نقاشی کند و «او در سالهای 87 و 88 بیش از 300 طرح و نقاشی که نمایانگر عواطف و احساسات ستمدیدگان، ستمگران و نظاره گران هولوکاست بودند را نقاشی می کند که بقول دکتر بابک نیا «تصویرهایی که بهتر از ده ها صفحه نوشته عمق فاجعه رانشان میدهد… این نقاشی ها گنجینه ایست یگانه و ماندنی از اردشیر که با نوشته هایی درباره ی رنج ودرد قربانیان و بازماندگان و نیز گفته هایی از زبان ستمگران این فاجعه با عنوان «نا انسانیت».

1513-95