1514-43

«نا انسانیت» ره آورد دکتر اردشیر بابک نیا

دکتر اردشیر بابک نیا از «اردشیر محصص» کاریکاتوریست، گرافیست و نقاش برجسته و پرآوازه برای تالیف «نا انسانیت» دعوت به همکاری کرد. دکتر بابک نیا درباره ی اردشیر محصص می نویسد: «او نقاشی را خیلی زود شروع کرد و حتی قبل از آن که قدرت به زبان راندن افکارش را پیدا کند می گفت: از همان وقت برای من راحت تر بود که افکار و احساساتم را با نقاشی نشان دهم تا به هر شکل دیگری» و به همین دلیل هم بابک نیا که چهار جلد کتاب با قطع بزرگ «هولوکاست» را تالیف کرده بود عقیده داشت:«با اینکه صدها کتاب دیگر وهزارها مقاله در زمینه ی جنایات نازی ها نوشته شده اما کلمات برای اثبات وسعت جنایاتی که به سوزاندن 6 میلیون یهودی انجامید کم می آورد و پاسخگو و راهگشای صادقی نیست و باید وسیله ی دیگری هم جست» و چه وسیله ای پرتوان تر از آثار نقاشی و طراحی اردشیر محصص که به تجربه ثابت شده بود بیشترین نقش را داشته است برای کارنامه ی دهشت بار دیکتاتورها و به این دلیل مطبوعات معتبر جهان مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و نیویورکر و….. کاریکاتورهای او را چاپ می کردند.
محصص به دعوت بابک نیا پاسخ مثبت داد و در سالهای 1987 تا 1988 بیش از 300 طرح ونقاشی که «نمایانگر عواطف و احساسات ستمدیدگان، ستمگران و نظاره گران هولوکاست بود را نقاشی کرد» و دکتر بابک نیا هم سروده ها و نظرات کوتاه و هیجان انگیز شاعران و نویسندگان جهانی را با آن نقاشی ها همراه کرد تا آنجا که به نظر می آید این آثار با الهام گیری از نقاشی ها به رشته ی تحریر در آمده و یا نقاشی ها ملهم از آن آثار بوده است. به هر حال این هر دو کلام و کاریکاتور کتاب «نا انسانیت» را تبدیل به اثری ماندگار ساخته است که راه را به روی شناخت بیشتر و باز هم بیشتر فجایع و جنایات نازی ها کرده است.
نمونه هایی از نقاشی ها و نوشته ها را در این صفحه ملاحظه می کنید.

1514-47

1514-45

1514-44