1322-46

1581-11

1581-12

«دارن ارونوفسکی» یک کارگردان با اندیشه های نو و فلسفه ویژه است. او که با فیلم های Pi – Noah- The Fountain و Black Swan نماهای متفاوتی از کار خود را ارائه داده، در فیلم تازه اشMother از مرز تازه ای گذشته، فیلم برخلاف انتظار، یک فیلم ترسناک بسبک و سیاق سنتی و معمولی نیست، فیلم پر از کشت و کشتار وخون نیست، ولی «دارن» فیلم را از همان آغاز با دلهره همراه می کند.
زن جوان و همسر نویسنده اش درحال ریمادل کردن یک خانه آشفته هستند، که از هر سویش صدایی می آید. شوهر نویسنده پولساز و معروفی است که ناگهان خلاقیت های خود را از دست داده و زن می کوشد با مهر و پذیرایی و توجه و مراقبت او را به پایگاه اصلی اش باز گرداند. ولی فضای خانه و رویدادهایی که به مرور اتفاق می افتد، نه تنها کمکی نمی کند بلکه جو خانه را آشفته تر می سازد. ناگهان مردی (ادهریس) وارد خانه میشود، او فکر می کند پا به یک متل ارزان گذاشته، چپ و راست نوشابه می خورد و سرفه هایش پایان ناپذیر است، هنوز اهل خانه با این غریبه عجیب کنار نیامده اند که همسرش (میشل فایفر) وارد میشود و از همان لحظه ورود، ایرادگیری های خود را نسبت به زن جوان شروع می کند، زن از این رفت و آمدها کلافه است و مرد مهمانان ناخوانده را می پذیرد، توضیح میدهد که آنها در حال دوباره سازی این خانه هستند. ولی کسی گوش اش به این حرفها بدهکار نیست.
در اوج کلافگی، زن حامله میشود، ناگهان مرد خلاقیت هایش دوباره گل می کند، شروع به نوشتن می کند، موفقیت از راه میرسد، خانه پر از مهمانان تازه و خبرنگاران میشود. فضای خانه در این مدت تغییر میکند، در پشت دیوارهای کهنه خانه اسراری نهفته است، صداهایی می آید، بر روی دیوار جای دستهایی با خون خشک شده رخ می کند همه اعضای خانه روان پریش هستند، ولی موفقیت ها هم پایدار نیست، گرچه خانه سوخته و سیاه شده، به مرور رنگ می گیرد و «ارونوفسکی» با همان اندیشه های متفاوت و فلسفه خاص می کوشد فیلم را در قالب ترسناک خود حفظ کند و تماشاگر را با کلی سئوال بدنبال خود بکشد.
ارونوفسکی برای دوست دختر واقعی خود جنیفرلارنس، یک نقش کاملا پیچیده و سخت ساخته، که او را به سوی اسکار هل بدهد والحق هم جنیفر با توانایی، همه لحظات سخت این نقش را با مهارت ایفا می کند و در برابر حاویرباردم که با کارکتر پیچیده خود، کنار آمده و در اصل خود آن نقش شده، یا میشل فایفر که نشان میدهد چقدر هنرمند است و چقدر در سینما به هیچ گرفته شده و یا ادهریس که در هر نقشی، تاثیرگذار است.
گزینش بازیگران برای این فیلم حساب شده بوده، وگرنه هرکدام در این خانه جن زده، از همبازی خود کم می آوردند، زیر دست و پای دیگران له می شدند.

1581-13

1581-14