1322-46

1662-45

1662-46

در طی سالهای اخیر فیلم هایی که جنبه مذهبی و احساسی داشته باشد با موفقیت خوبی روبرو شده، فیلم هایی چون Heaven is For Real/Miracle From Heaven/A Question Of Faith/All Saints که هرکدام با سوژه های احساسی که به قدرت و اعجاز ایمان به خدا ختم میشوند، از سوی خانواده ها مورد توجه بوده است. فیلم Breakthrough از همان نوع فیلم هاست، که یک کارگردان زن رکسان داسون آنرا ساخته و بقولی جنبه های زنانه فیلم را از همان آغاز قوت بخشیده است.
فیلم براساس یک ماجرای واقعی که چند سال پیش در میسوری رخ داد ساخته شده، قصه مادری مذهبی و فداکار است که جان فرزند خوانده 14ساله اش، در یک حادثه میان یخ های دریاچه میسوری، فرو رفته و حدود 20 دقیقه در زیر آب می ماند و در مجموع یک ساعت به زندگی بر نمی گردد.

1662-47

جویس اسمیت که نقش اش را کیسی متز بازی میکند، یک مادر با باورهای قوی مذهبی است که دیدگاه های خاصی نسبت به کلیسا و حتی کشیش های آن دارد و با توجه به این خصوصیات، وقتی به او خبر میدهند جان 14 ساله روی تخت بیمارستان افتاده و با وجود تلاش پزشکان به زندگی باز نمی گردد و نبض اش بی حرکت مانده، نفس اش بیرون نمی آید وهمه امیدها از او کنده شده خود به درون اتاق می رود، با پسرش خلوت می کند و با صدای بلند با خدایش حرف میزند و در شرایطی که همه کادر بیمارستان در راهرو انتظار می کشیدند، دستگاه نشانه های نبض جان را نشان میدهد و ناگهان همه چیز تغییر می کند.
با وجود این عکس العمل بظاهر امیدوارکننده، پزشکان شوهر کیسی را که جاش لوکاس در نقش او فرو رفته، قانع می کنند که باید جان را رها کنند و او را بیش از این آزار ندهند. ولی جویس دست بردار نیست و دستهای جان (مارسل روز) را در دست دارد و دعا می کند و همزمان با کشیش (پسرجوان) جیسون (تافرگریس) بخاطر ظاهرش و آرایش موهایش می جنگد و میخواهد به او بفهماند که مرد خدا نباید چنین ظاهری داشته باشد، ولی جیسون که بقولی ازنسل تازه مردان خدا و کلیساست، ترجیح میدهد با چنین ظواهری، نسل جوان را به درون کلیسا بکشاند و با آنها آواز بخواند و برقصد و از خدا برایشان بگوید، درهرحال جیسون لحظه ای از بالین جان دور نمیشود. و دامنه دعا به کلیساها و به درون مردم شهر می کشد ولحظه ای که جان دستهای مادر خود را با شنیدن نام بسکتبالیست مورد علاقه اش مایکل جوردن می فشارد، یخ باورها می شکند، گرچه هنوز پزشکان به آزاد کردن جان اعتقاد دارند. تا سرانجام وقتی به خواسته مادر عاشق، همه دستگاههایش را می کشند، جان ناگهان چشم باز می کند، خود نفس می کشد و به آغوش مادر باز می گردد و معجزه ای که انتظار میرفت رخ میدهد.

1662-48

کریسی متز را خیلی ها با سریال پرطرفدار This Is It می شناسند، او با اندام فربه خود، بازی خوبی ارائه میدهد و از آغاز فیلم تا پایان اشک تماشاگران درون سالن ها را سرازیر می کند و در اصل او سکان فیلم را تا پایان در دست دارد، جاش لوکاس بازیگر با سابقه نقشی حاشیه ای دارد. تافر گریس بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، بعد از مدتها خودی نشان میدهد و احساسات همه لحظات با تماشاگر حرکت می کند.
فیلم برای کریسی متز، یک امتیاز به حساب می آید و راه آینده او را در سینما با همین نقش هایی هموار میکند.

1662-49