1322-46

1363-71

این فیلم، اولین فیلم به شکل و شمایل زامبی است، که از دیدگاه صاحبنظران و منتقدین نیز قابل قبول و در حد منطق و باور است و در آن افراط و تفریط سینمایی دیده نمیشود.

فیلم  ماجرای سرایت یک ویروس خطرناک در جهان است که در ظرف چند دقیقه یک آدم معمولی را مبدل به یک زامبی ، یا درواقع موجود هولناک ماشینی می کند که غیرقابل کنترل است و هیچ چیزی جلودارش نیست.
سرایت این ویروس به سرعت انجام میشود، سراسر جهان را می گیرد، نکته مهم اینکه تغییرات جوی و زمینی هم بوجود می آورد، اتومبیل ها مثل پر کاهی به هوا پرتاب میشوند، آدم ها که انگار چشمان شان نمی بیند، بهم تنه میزنند، همدیگر را پرتاب می کنند و بهم حمله می آورند و زخمی می کنند،همه چیز را ویران می سازند، بقولی از دیوار راست بالا میروند، از مرگ وسقوط نمی ترسند.
در چنین هیاهویی، گیری (بردپیت) به اتفاق خانواده، اقدام به یک سفر می کنند، مردی که قبلا در سازمان ملل نقش یک سفیر صلح را داشته و اینک به مرد خانواده مبدل شده، او اینک می کوشد تا قبل از هر چیزخانواده خود را نجات بدهد.
درهمین لحظات از سوی مقامات دولتی و قضایی به سراغش می آیند تا از تجربیات و خلاقیت هایش برای نجات انسانها بهره بگیرند و گیری (بردپیت) خانواده را به یک منطقه حفاظت شده می سپارد و تن به یک ریسک بزرگ میدهد.
«گیری» میرود تا عامل اصلی این ویروس را پیدا کند ودر صورت امکان آنرا نابود سازد. فیلم با شخصیت بردپیت پیش میرود، در اصل فیلم به بردپیت تعلق دارد و هیچ قهرمان دیگری در فیلم نقش کلیدی ندارد، بهمین سبب تماشاگر همه افکارخود را روی او متمرکز می کند.

1363-72

سه سناریست با سابقه:متیو مایکل کارناها، دروگاوارد، دیمون لندیف، این فیلم را نوشته و تنظیم و پرداخت کرده اند بحق در کار خود استادی نشان داده اند، چون معمولا در ساختار چنین آثاری، گاه کارگردانان چنان افراط می کنند و چنان صحنه های خون آلود و دراکولایی و گاه غیرمنطقی و غیر اصولی ارائه میدهند که تماشاگر راستین سینما، تحمل دیدن اش را ندارد، ولی این فیلم، بدلیل لانگ شات هائی از لولیدن زامبی ها در هم، سقوط شان از دیوارها، سدها، کشتی ها، ساختمان ها، صحنه ها را قابل باور و قبول می سازد.
کارگردانان فیلم اصرار ندارند زامبی ها جلوی دوربین ودرکلوزاپ ها، چهره های خونین خود را نشان بدهند، یا به همدیگر حمله ببرند و اتفاقا همین کاربرد منطقی، فیلم را دیدنی و قابل تحمل ساخته و از هر سن و سالی می تواند فیلم را تماشا کند.
صحنه هایی از حوادث فیلم در اسرائیل، با برنامه ریزی مقامات اسرائیلی جهت حفظ اورشلیم از حمله زامبی ها، ساختن دیوارهای بلند، کنترل رفت وآمدها، از بین بردن زامبی ها، استادانه فیلمبرداری و پرداخته شده است.
بازی هنرمندان فیلم بجز بردپیت نمودی ندارد، چون همانطور که اشاره کردیم فیلم کاملا به برد پیت تعلق دارد و پیت هم هیچ کم و کسری نگذاشته و جذابیت او و پرداخت خوب فیلم، فیلم را درلیست ده فیلم پرفروش هفته های اخیر قرار داده است.

1363-73