1322-46

1548-45

1548-46

هیاهوی فیلم A Dog’s Purpose، قبل از نمایش سراسری آن آغاز شد، درحالیکه برنامه TMZ کلیپ هایی از پشت صحنه فیلمبرداری پخش کرد، که نشان می داد یک مربی، سگ جرمن شپرد را با زور به درون امواج هل میدهد تا ظاهرا در صحنه ای از فیلم، شخصی را نجات بدهد.
پخش این بخش از پشت صحنه، خشم و عکس العمل بسیاری از انجمن های حمایت حیوانات را برانگیخت، بطوری که حتی گروهی فیلم را بایکوت کردند، عده ای گفتند جلوی سینماها تظاهرات راه می اندازند و جلوی تماشاگران علاقمند را می گیرند.
با توجه به اینکه جامعه امریکایی، اصولا به حیوانات خانگی بویژه سگها سمپاتی دارد، خیلی ها پیش بینی کردند که فیلم با شکست روبرو میشود و بقولی سازندگان آنرا دچار زیان سنگین می کند.
در این میان کارگردان و بازیگر اصلی فیلم نیز در مصاحبه هایی، این شایعات و واقعی بودن آن بخش از فیلم را رد کردند. و درحالیکه انتظار عکس العمل منفی میرفت، دوستداران حیوانات به سالن ها هجوم بردند و فیلم را در مقام دوم پرفروش ترین فیلم هفته های اخیر قرار دادند.
قصه فیلم پر از احساس است، رابطه ای ظریف و پر از مفهوم میان انسان وحیوان، قصه سگی که به معنای زندگی و حضور خود را در میان انسانها پی می برد و بدنبال آن همه زندگی خود را فدای آنها می کند و با خود عشق و خنده و شادی می آورد.

1548-47

همه آنها که به دیدن فیلم می روند، با احساس دیگری سالن را ترک می کنند و به نوع دیگری درباره سگها، این حیوانات وفادار و از جان گذشته و فدایی انسانها می اندیشند.
کارگردان با ظرافت خاصی لحظه به لحظه فیلم را به هم پیوند میدهد و بدون نیاز به حوادثی هولناک و یا گاه ساختگی، فیلم را با ساختار بسیار طبیعی پیش می برد.
بازی دنیس کوآد با همان ظاهرالکلی و از هم پاشیده، روندی طبیعی دارد و دیگر بازیگران نیز به سهم خود، آن مفهوم واقعی قصه را به تماشاگر القا می کنند.
در این میان با روشن شدن واقعیت حادثه پشت پرده فیلم و اینکه شخصی با نیت دشمنی و ویران ساختن فیلم با ادیت بعضی صحنه ها، آنرا ضد انسانی و حیوانی جلوه داده است و سازندگان فیلم در جستجوی این شخص که در اصل از کارکنان فنی و پشت دوربین است هستند تا از زبان خود او، واقعیت های دیگری را فاش سازند.
در نهایت فیلم «پیشتاز» در پرده سینماها، خبر از علاقه مردم به حیوانات خانگی میدهد و خیلی ها در برابر دوربین ها و سوشیال میدیا گفته اند بدون توجه به این مسائل به دیدن فیلم رفته اند و برخی نیز از سر کنجکاوی واینکه به راستی آن صحنه ها چه بوده و چگونه اتفاق افتاده، فیلم را دیده اند.

1548-48