1567-46

1567-47

انتظاری که تماشاگر از فیلم Rough Night دارد، انتظار یک فیلم کمدی زنانه چون Bridesmaids است ولی با وجود آغاز کمدی فیلم و ستارگان کمدی فیلم، ناگهان فیلم جنایی میشود.
5 دوست صمیمی که از کالج همدیگر را می شناختند شامل: اسکارلت جوهانسن (جس) کیت مک کینون (پیپا) ایلانا گلیزر(فرانکی) زو کراوتیز(بلیر) جیلیان بل (الیس)، بعد از سالها دور هم جمع میشوند و یک ویلای ساحلی در میامی اجاره می کنند تا یک آخر هفته وحشی و پر از حادثه مجردی را بگذرانند و بقولی از قالب معمولی خود خارج شوند، ولی ناگهان همه آن رویاها برباد میرود و به یک کابوس مبدل می گردد.
آنها بعد از نوشیدن مشروب و بعد به پیشنهاد و اصرار الیس و فرانکی به مصرف کوکائین در یک کلاب می پردازند و همین آنها را به کلی از خود بیخود می کند و باهمان شرایط به ویلا باز می گردند و سفارش یک مرد استریپر را می دهند، ولی با ورود یک جوان، به خیال اینکه همان مرد است، رفتار و کردار غیرقابل کنترلی آغاز میشود که در میانه آن جوان براثر اصابت سرش به لبه میز، جان می سپارد، فاجعه از همان لحظه آغاز میشود و شب خوش مجردی به یک کابوس هولناک تبدیل می شود.

1567-48

فیلم از همان لحظه دچار نوعی آشفتگی میشود، درست شبیه آشفتگی ذهنی خود قهرمانان فیلم، که دستپاچه و سردرگم می ما نند که به راستی چه کنند؟ چگونه این جنایت را پنهان کنند، چرا که «جس» اسکارلت جوهانسن در آستانه سناتور شدن است و بقیه هم در حساس ترین مراحل زندگی خود قرار دارند.
لوچیا اینلو و پال دبلیو دانز نویسندگان فیلم، انگار خود نیز در نیمه های فیلم دچار بن بست شده اند، که چگونه این شرایط آشفته را جمع بندی کنند و به سرو سامان برسانند.
نقشه برای پنهان کردن این جنایت که با صحنه های کمدی هم همراه است که با واقعیت فاصله زیادی دارد و ناتوانی فکری آنها، که در پی آینده ای پرشکوه هستند، بنظر غیرطبیعی می آید، فیلم خیلی زود دچار بلاتکلیفی میشود گرچه صحنه هایی از فیلم برای تماشاگر ساده اندیش پرهیجان و خنده دار است ولی وقتی می خواهیم آن صحنه ها را با حقیقت پیوند بدهیم به یک کارتون شبیه است تا یک فیلم جنایی، کمدی و یا هر دو!
فیلم از جهاتی هشداردهنده است، خیلی ها را بخود می آورد، از اینگونه پارتی ها و سفرها می ترساند ولی بهرحال باید فیلم با واقعیت های روز و شخصیت قهرمانان فیلم همخوانی داشته باشد، که ندارد!
فیلم با فروش نسبتا خوبی همراه شده، ولی به جرات از سردرگم ترین فیلم های امسال است و تماشاگر سرانجام نمی داند فیلمی که دیده کمدی بوده یا جنایی؟ از اینها گذشته، پایان فیلم اصلا منطقی نیست و حضور سارقین جواهر نیز وصله ناجور دیگری در فیلم است.
اما از حق نگذریم، بازی ها نسبتا خوب است، اسکارلت جوهانسن، جیلیان بل، کیت مک کینون و زو کراویتز نرم بازی کرده اند ولی حضور دمی مور و تای بارل زوج سر در گم و فاسد، آخرین تتمه آبروی آنها را هم می برد چون تنها از نام شان برای فیلم بهره گرفته اند.

1567-49

1567-50